Peru a Bolívíe - velký okruh říší Inků

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Bolívie, Altiplano, La Paz
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 102 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

PERU | BOLÍVIE: Lima • Paracas • Nazca • Arequipa • Colca Canyon • Puno • Titicaca • Copacabana • Sun Island • La Paz • Tiwanaco • Cuzco • Machu Picchu • Urubamba • Ollantantaybo • Lima (Iquitos, Amazonie)

Minimální počet osob: 8

Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem do USA.

Program zájezdu

1. den

LIMA* Odlet z Prahy do Limy. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.

2. den

LIMA* Po snídani prohlídka centra Limy -města králů-zahrnující slavné náměstí Plaza Mayor založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu,pěší vycházka Vás zavede zákoutími starého města k Torre Tagle Palace a Osambela House.Závěrem navštívíme moderní čtvrti San Isidro a Miraflores. Odpoledne odjezd podél pacifického pobřeží do Paracas, města na pobřeží Pacifiku známého nedalekými ostrovy s koloniemi vzácných vodních ptáků,Humboldtových tučňáků, lachtanů a lvounů. Ubytování a nocleh.

3. den

OSTROVY BALLESTAS, ICA, NAZCA* Dopoledne Vás čeká lodní výlet k Ballestas Islands – ostrovům osídleným tisíci vodními ptáky, koloniemi lvounů a tučňáků. Po návratu odjezd do města Ica v zemědělské oblasti jižního Peru, známého zejména pěstováním vinné révy a výrobou zdejšího nápoje pisco.Navštívíte také oázu zeleně uprostřed obrovitých písečných dun, které jsou charakteristickou kulisou města. Pokračování do města Nazca, které proslavily tajemné geometrické obrazce a "kresby" v okolní poušti. Návštěva rozhledny, odkud lze část kreseb spatřit.Ubytování ve večerních hodinách.

4. den

PLANINA NAZCA, CUZCO* Na ráno jsme pro zájemce přichystali fakultativní let letadlem nad slavnou planinou Nazca pokrytou tajemnými obrazci a geometrickými liniemi viditelnými právě a pouze ze vzduchu. Po této velkolepé podívané odjezd do Cuzca , sídelního města slavné říše Inků. Výškový rozdíl měst Nazca a Cuzco je bezmála 3500 mětrů, cesta proto bude krásná, ale velmi náročná !!

5. den

CUZCO* Dopoledne individuální volno k odpočinku a aklimatizaci na velkou nadmořskou výšku. Doporučujeme lehkou vycházku centrem města… Odpoledne prohlídka hlavních skvostů Cuzca – katedrály s jedinečnými oltáři a kaplemi, Korichancha, pevnost Sacsayhuaman, bývalé lázně Tambomachay, labyrint Puca Pucara a amfiteátr Kenko.

6. den

POSVÁTNÉ ÚDOLÍ URUBAMBA* Celodenní výlet do posvátného údolí Inků – údolí řeky Urubamba. Návštěva vesnice Pisac, kde na místním tržišti řemeslníci z okolí odedávna nabízejí své zboží, odpoledne prohlídka pevnosti Ollantaytambo – jedinečné ukázky vojenské architektury.

7. den

MACHU PICCHU* Brzy ráno přejezd do stanice Ollanta a odtud vlakem do Aquas Calientes. Po dalších dvaceti minutách strachu v malém autobusu cestou plnou serpentin nad divokými srázy Vás čeká vrchol celé cesty – návštěva „Ztraceného Města Inků“ Machu Picchu. Po důkladné prohlídce jedinečného a tajuplného města se vlakem navrátíte ve večerních hodinách do Cuzca.

8. den

CUZCO - PUNO* Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Puna ležícího na březích jezera Titicaca. Během náročné cesty uvidíte kromě jedinečné altiplanské přírody také několik pitoreskních indiánských vesnic a navštívíte několik důležitých historických památek – Racci, Pikillacta a Andahuaylillas. Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování v centru Puna.

9. den

JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE* Ráno nejprve odjezd do starobylé Copacabany (přejezd hranic Bolívie) a prohlídka zdejšího chrámu černé Madony. Dále Vás čeká plavba katamaranem po jezeru Titicaca na Sun Island – podle některých historiků kolébku říše Inků. Zde naleznete jedinečné muzeum Inků Inti Wata, poučíte se o způsobu stavby rákosových plavidel, absolvujete šamanský obřad a shlédnete názornou ukázku pěstitelství primitivními metodami. Pokračování cesty katamaranem Vám přinese další jedinečné výhledy na panoráma zasněžených And. V podvečer dorazíte do bolivijského La Pazu. Pohled z hrany náhorní planiny na mnohamilionovou metropoli ležící hluboko pod Vašima nohama patří k nejmocnějším zážitkům… Ubytování v centru La Pazu.

10. den

LA PAZ, TIWANACO* Den začnete prohlídkou La Pazu – náměstí Murillo, koloniální kostel San Francisco, katedrálu, vládní palác, národní kongres, slavný čarodějnický market (jedinečná příležitost k nákupu suvenýrů). Po prohlídce odjezd k prohlídce nejdůležitější předincké památce – ruinám Tiwanaco. Po prohlídce komplexu vykopávek a muzea odjezd zpět do peruánského Puna, nocleh.

11. den

PUNO,CHIVAY* Dopolední prohlídka centra Puna a pobřeží jezera, poté odjezd krásnou přírodou Andských hřebenů do městečka Chivay, vstupní brány do Colca Canyonu - nejhlubšího kaňonu světa.

12. den

KAŇON COLCA, AREQUIPA* Časně odjezd do Colca Valley – nejhlubšího kaňonu světa (dvojnásobek hloubky Grand Canyonu), který představuje jedinečnou ukázku prehistorického inckého pěstitelství – terasová políčka pokrývají maximum prostoru a lidé z místních vesnic se dodnes živí jejich obděláváním. Cesta Vás povede několika andskými vesnicemi, kolem přírodních jezírek a minerálních pramenů, náhorními planinami s divokými lamami Alpakami a Vicuňas. Velikou atrakcí jsou zde obrovští kondoři,kteří se majestátně vznášejí ve vzdušném proudu nad propastí. Dnešní den zakončíte příjezdem do města Arequipa v odpoledních hodinách. Zbytek dne volno k relaxaci po pobytu ve vysokých nadmořských výškách.

13. den

AREQUIPA* Prohlídka „Bílého města“ Arequipy. Město je proslulé krásnými stavbami ze sněhově bílého kamene, a bylo také důležitým městem říše Inků. Také zde nalezneme klášter Santa Catalina, který je nejlépe dochovaným náboženským komplexem staveb v Peru.

14. den

Odlet* Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Limy , návazně odlet do Prahy. Fakultativně pak odlet do amazonské metropole Iqitosu k třídennímu pobytu v amazonském pralese (Z Iquitos rychlým člunem a později na kánoi po Amazonce a jejích přítocích cca 160 kilometrů od civilizace, bez elektriky, bez signálu telefonu, v lodži uprostřed jedinečného panenského pralesa budete pozorovat ptáky, hady, rostliny, v noci půjdete na lov kajmana a ve dne budete lovit dravé Piranhas, navštívíte domorodou vesnici…celkem 2 noci na Amazonce a 1 noc před odletem v Limě).

15. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.