Sarajevo, Albánie a Makedonie

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Bosna a Hercegovina
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 11 951 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Program zájezdu

Popis

SARAJEVO • PODGORICA • SKADAR • ROZAFAT • KRUJA • TIRANA • DRAČ • BERAT (UNESCO) • GJIROKASTËR (UNESCO) • TEPELENË • APOLLÓNIA • OHRIDSKÉ JEZERO • LIN • OHRID • SKOPJE

1. Den

1. DEN: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Prahy, Brna, Břeclavi a Bratislavy (další nástupní místa trasy 1, 2, 3, 5 - mimo Plzeň, 6). Naše cesta povede přes Maďarsko a Chorvatsko do hlavního města Bosny a Hercegoviny – Sarajeva. Ubytování.

2. Den

2. DEN: Dopoledne věnujeme prohlídce Sarajeva. Město budované za tureckého panství, nesoucí si dědictví orientálního koloritu, patří k nejhezčím evropským hlavním městům a hostilo i zimní olympiádu v roce 1984. V historickém centru města objevíme bývalou radnici stavěnou našimi krajany a novorenesanční Národní divadlo, Latinský most z roku 1565 i místo, odkud vystřelil Gavrilo Princip na následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Samozřejmě také uvidíme významné muslimské památky, mešity Aliho a Gazi Husreva z 16. století, tržiště Baščaršija, kryté tržiště Bezistan, pravoslavnou i katolickou katedrálu, synagogu i válečné hřbitovy. Odpoledne budeme pokračovat v cestě po území Bosny a Hercegoviny přes malebný národní park Sutjeska do Černé Hory, kde v jejím hlavním městě Podgorica přenocujeme.

3. Den

3. DEN: Po snídani přejedeme do Albánie, kde nás přivítá město Shkodër (česky Skadar), které navštívíme. Dopoledne navštívíme pevnost Rozafat, která se majestátně tyčí nad městem Skadar. Strategické místo 130 m nad hladinou moře u soutoku řek Drina, Kira a Buna bylo podle vykopávek osídleno už v době bronzové. Později si zde Illyrové postavili pevnost, kterou pak osídlili Benátčané a Turci. Všechny tyto národy se podepsaly na architektonickém vzhledu pevnosti, ze které se dodnes bohužel dochovaly jen rozvaliny. Z nich je však pěkný výhled na město i na Skadarské jezero hraničící s Černou Horou. V areálu dnes najdeme pobořený kostel, mohutné hradby, skladiště, vězení i hradní muzeum s restaurací. Nedaleko citadely se nachází Olověná mešita z 18. století. Místní legenda praví, že původní pevnost dostala své pojmenování podle ženy, která je zde zazděna. Tou měla být manželka jednoho z bratrů, který pevnost stavěl. Po krátké zastávce v centru Skadaru se cestou do hlavního města Albánie Tirana, zastavíme ještě ve starobylém městě Kruja, kde žil a bojoval proti Turkům národní hrdina Albánie, Skanderbeg. Při podvečerní procházce po centru města Tirana se seznámíme s dějinami a hlavními zajímavostmi města. Ubytování.

4. Den

4. DEN: Po snídani navštívíme město Durrës – česky Drač s monumentálním amfiteátrem. Tento amfiteátr byl postaven v 1. století a v současnosti usiluje o zápis na seznam památek UNESCO. Při návštěvě města se také podíváme na skvělé nově otevřené archeologické muzeum a na jeho historické centrum. Poté přejedeme do města Berat, které leží v centrálně-jižní části Albánie. Toto město je také nazýváno Albánský Bělehrad, je nejstarším a nejkrásnějším albánským městem a je zapsáno v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dělí se na horní (opevněné) město s převážně křesťanským obyvatelstvem, rušné dolní město obývané muslimy a další křesťanskou čtvrť na druhé straně řeky. Berat je oblíbeným cílem výletů pro svoji romantickou polohu i pro řadu památek (kostelíků, mešit i světských staveb) spojených s oběma náboženstvími. V pozdním odpoledni pak zamíříme k albánské riviéře, kde poblíž města Vlora ve Valonském zálivu budeme ubytováni.

5. Den

5. DEN: Tento den věnujeme výletu do města Gjirokastër, do města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy, typickými pro jihoalbánskou architekturu. Malebné město je na seznamu UNESCO, navštívíme zde hrad i etnografické muzeum, původně rodný dům diktátora Envera Hodži. Na zpáteční cestě se zastavíme v městě Tepelenë, v rodišti svébytného Ali paši tepelenského, známého i z románu hrabě Monte Christo. Návrat na ubytování poblíž města Vlora.

6. Den

6. DEN: Dopoledne, ještě v Albánii, navštívíme jednu z význačných albánských archeologických lokalit v kraji Fier, jedná se o pozůstatky starověkého města Apollónia. Toto antické město založené již v 6. století př. n. l. řeckými osadníky bylo význačným přístavem a střediskem vzdělanosti, v době římské dokončoval zde své vzdělání i pozdější první římský císař Augustus. Součástí památkového komplexu je i pravoslavný klášter ze 14. století. Po prohlídce Apollónie pak už budeme směřovat k Ohridskému jezeru do Makedonie, jednomu z nejstarších jezer na světě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganikou). Budeme mít možnost ochutnat věhlasné korány (ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních průzračných vodách, v rybářské vesničce Lin, kde se také nachází vykopávky s antickými mozaikami. Poté odjedeme do makedonského Ohridu, kde se ubytujeme.

7. Den

7. DEN: Tento den strávíme v Ohridu. Podnikneme plavbu po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Naoma. Odpoledne se vrátíme do Ohridu, místa kde působili sv. Kliment a Naum, žáci sv. Cyrila a Metoděje. Lodičkami se můžeme vydat k pramenům Černého Drinu, bude možnost se i vykoupat v jezeře a posedět si v kouzelných restauracích u jezera. Na břehu jezera se nachází řada obchůdků s místními suvenýry, z nichž nejoblíbenější jsou šperky z „ohridských perel.“ Navštívíme katedrální chrám sv. Sofie, malý kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad Ohridským jezerem a nově obnovený kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona. V kostele sv. Bohorodičky uvidíme velmi vzácné fresky. Budeme mít také možnost vykoupat se v jezeře a večer se projít po promenádě. Návrat na ubytování v Ohridu.

8. Den

8. DEN: Ráno se už vydáme na cestu k domovu. Uskutečníme ještě krátkou zastávku v hlavním městě Makedonie Skopje. Projdeme se přes slavný kamenný most a náměstí Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samuela. Prohlédneme si centrum Matky Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele, a také tržiště Bitbazar. Poté už budeme projíždět Srbskem, Maďarskem a Slovenskem.

9. Den

9. DEN: Návrat do Brna v ranních hodinách, následně do Prahy.

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2016 koupí zájezd z tohoto katalogu, bude poskytnuta sleva ve výši: 8% do 31. 12. 2016 6% do 31. 01. 2017 4% do 28. 02. 2017 Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň 2x zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva pri zakoupení zájezdu ve výši: 10% do 31. 12. 2016 8% do 31. 01. 2017 6% do 28. 02. 2017 Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami. Nárok na uplatnění slevy prokáže zákazník uvedením čísla své zákaznické karty nebo přiložením seznamu zájezdu, kterých se již zúčastnil. Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO SENIORY

Všem osobám starším 55 roků bude poskytnuta sleva při zakoupení pobytového zájezdu z tohoto katalogu s odjezdem (odletem) do 30. 6. 2017 a po 1. 9. 2017 ve výši 10 % ze základní ceny a z ceny dopravy. Všem osobám starším 60 roků bude poskytnuta sleva při zakoupení pobytového zájezdu z tohoto katalogu s odjezdem (odletem) po 30. 6. 2017 a do 1. 9. 2017 ve výši 5 % ze základní ceny a z ceny dopravy. Maximální výše této slevy je 2 500 Kč na osobu a zájezd. Sleva bude poskytnuta i 1 osobě cestující společně bez ohledu na věk. Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2016 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU

K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení zálohy ve výši 30 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí na zájezd do 31. 12. 2016, stačí pro přiznání slevy zaplacení zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2017 uhradit zbývající částku do výše 30 % z celkové ceny.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 2200,- Kč | pojištění léčebných výloh a storna ERV (os/pobyt) - 490,- KčZvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.