Jihozápadní Čína

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Čína
Typ ubytování Hotel 3*
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 69 800 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Na této jedinečné cestě se vydáme do provincie Yunnan, neboli do "země na jih od mraků", která patří k oblastem s nejzajímavější přírodou v Číně vůbec. Současně je to také oblast, kde žije množství zajímavých etnik, s nimiž budeme mít možnost se na cestě setkávat. Podíváme se do jedné z nejhlubších soutěsek na světě, prochodíme unikátní Kamenný les, projedeme se lodí po jezeře Erhai. Neopomeneme také rozsáhlý tibetský klášter v oblasti nazývané Šangri-la či malebné podhorské městečko s více než 600letou historií. Vyjedeme lanovkou na čtyřtisícové pohoří a setkáme se s lidmi Hani žijícími na unikátních rýžových terasách, které jsou nedávným čínským zápisem Světového kulturního dědictví.Velikost skupiny:6–16 účastníků

Program zájezdu

1.–2. den

Praha – Kunming (Kchun-ming): přílet do města „věčného jara“ – dle času příletu návštěva ptačího a květinového trhu.

3. den

Kuming – Dali (Ta-li): dopoledne přejezd linkovým autobusem do hradbami opevněného Dali – rozsáhlý areál Tří pagod z 9. stol. s nejvyšší pagodou vysokou 73 m; podvečerní procházka starým městečkem.

4. den

Dali a okolí: dopoledne projížďka lodí po jezeře Erhai (Er-chaj) s návštěvou "rybářské" vesnice a tradičním venkovským obědem; odpoledne výjezd lanovkou na vrchol pohoří Cangshan (Cchang-šan) do výšky 3920 m za nádhernými výhledy.

5. den

Dali – Shaxi (Ša-si): dopoledne přejezd do jednoho z nejzachovalejších a nejvýznamnějších obchodních center na cestě "Koní a čaje" mezi Barmou a Tibetem; výlet do nedalekých hor Shibao (Š'-pao) s 1300 let starými buddhistickými jeskyněmi.

6. den

Šangri-la: přejezd úžasnou horskou krajinou do tibetského podhůří; cestou zastávka u tzv. Prvního ohybu Dlouhé řeky a prohlídka starého městečka Shigu (Š'-ku) – Kamenný buben; večer příjezd do Zhongdianu (Čung-tien).

7. den

Zhongdian – hraniční město etnického Tibetu (tibetsky Gjalthang): celodenní výlet po okolí – výstavní rozsáhlý lamaistický klášter Gandän Sumceling, v němž žije asi 600 mnichů, a zelené pastviny Napahai (Na-pcha-chaj); procházka starým tibetským městem s obrovským modlitebním mlýnem.

8. den

Zhongdian – Lijiang (Li-ťiang): celodenní přejezd přes travertinové terasy Bílých vod – Baishuitai (Paj-šuej-tchaj) do téměř 4000 m hluboké soutěsky Tygřích skoků nenáročná procházka soutěskou pod 5596 m vysokou Sněžnou horou Nefritového draka; pozdě večer příjezd do Lijiangu.

9. den

Lijiang : 600 let staré městečko s atmosférou středověké Číny obývané zajímavou národnostní menšinou Naxi (Na-si) – 500 let starý palác bývalé vládnoucí rodiny Mu, věž Desetitisíce let s výhledem na město, malebné uličky starého města, obrovské živoucí tržiště s masem, ovocem, zeleninou.

10. den

Lijiang: park Tůně černého draka s neopakovatelným výhledem na Sněžnou horu Nefritového draka a následný výlet a výjezd lanovkou (jedna z nejvýše položených na světě) k ledovci do výšky 4506 m n.m. – procházka pod vrcholky; večer odjezd lehátkovým vlakem.

11. den

Kunming (Kchun-ming) – Kamenný les (Shilin, Š'-lin): ráno příjezd do "města věčného jara" a snídaňová specialita "nudle nošené přes most"; výlet do zajímavého přírodního úkazu Kamenný les s až 30 m vysokými skalními věžemi – procházka nejzajímavějšími pasážemi parku.

12. den

Kamenný les – Jianshui (Ťien-šuej): přejezd s prohlídkou vesnice Chengzi (Čcheng-c') s tradiční architekturou etnika Yi (I) s domy z nepálené hlíny (vepřovic); v Jianshui Konfuciánská akademie (jedna z největších v zemi) a bývalá rezidence bohaté rodiny Zhu (Ču).

13. den

Jianshui – Yuanyang (Jüan-jang): výlet do 600 let staré vesnice Tuanshan (Tchuan-šan) s kamenným 17obloukovým 400 let starým mostem Dvojitého draka; odpoledne přejezd do centrální části unikátních rýžových teras, které po staletí na svazích pohoří Ailao (Aj-lao) budovali příslušníci etnika Hani (Cha-ni).

14. den

Rýžové terasy Yuanyang : brzy ráno výjezd na terasy za východem slunce (v závislosti na počasí, ráno bývají mlhy) a návštěva místního tržiště s příslušníky nár. menšin v tradičních krojích; prohlídka městečka a odpoledne procházka po terasách a pozorování západu slunce z jiného místa teras.

15.–16. den

Yuanyang – Kunming – Praha: půldenní návrat do Kunmingu a odlet přes některé čínské město domů, přílet do ČR 16. den.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.