Helsinky a Petrohrad

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Finsko, Poznávací zájezdy
Název ubytování Helsinky a Petrohrad
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 20 231 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

poznávací zájezd

Popis ubytování

1. den:odlet z Prahy do Helsinek. Po příletu transfer z letiště do přístavu a cestou průjezd městem (návštěva centra dle letového řádu). Večer trajekt do Petrohradu. Ubytování v kajutách a nocleh.2. den:snídaně na trajektu. Po vylodění prohlídka Petrohradu, rozkládajícího se na 40 ostrovech spojených 300 mosty. Okružní jízda městem, při které uvidíte tepnu města - Něvský prospekt a Alexandro-něvskou lávru. Dále uvidíte Palácové náměstí, Letní sad a Měděného jezdce - památník zakladatele města Petra Velikého. Prohlídka Petropavlovské pevnosti a Kazaňské katedrály. Ubytování a nocleh.3. den:snídaně. Výlet do bývalého carského sídla Puškino (Carskoje Selo), reprezentačního sídla ruských panovníků, jemuž dominuje monumentální Kateřinský palác - mistrovské barokní dílo v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou, která byla zničena nacisty během II. světové války a jejíž věrná kopie byla otevřena pro veřejnost v r. 2003. Odpoledne návštěva letního sídla ruských carů Petrodvorců - ruského Versailles. Dopřejte si procházku po palácovém a parkovém komplexu z 18. století vybudovaném na ploše 800 ha carem Petrem Velikým, kde uvidíte Velký palác, palác Petra I., paláce Marli a Montplaisir a pavilon Ermitáž s více než 170 fontánami, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, kterými tryská 30 000 litrů vody za sekundu. Návrat do Petrohradu, procházka centrem k chrámu Spasitele na krvi s nádhernými barevnými kupolemi, podél kanálů protínajících město a po nejvýznamnější třídě, Něvském prospektu. Nocleh.4. den:snídaně. Dopoledne prohlídka světově proslulé Ermitáže, jejíž sbírka čítá několik milionů exponátů. Kromě sbírek vyhrazených ruské kultuře patří mezi velice populární oddělení galerie západoevropského malířství, kde lze obdivovat skvostná díla od Rembranta, Rubense a dalších známých mistrů. Také budete mít možnost nahlédnout do komnat Zimního paláce s nádhernou rokokovou výzdobou čítající řadu soch v nadživotní velikosti. Odpoledne individuální volno. Trajekt zpět do Helsinek. Ubytování v kajutách a nocleh na lodi.5. den:snídaně na lodi. Prohlídka finské metropole s moderní architekturou – světoznámá hala Finlandia, Sibeliův monument, kostel ve skále Temppeliaukio, historické centrum s monumentálními stavbami, Senátním náměstím s katedrálou, prezidentský palác, pravoslavná Uspenská katedrála, přístav s tržištěm. Individuální volno do odjezdu na letiště. Transfer na letiště a odlet do Prahy.Změna programuZměna programu vyhrazena.Minimum účastníků20.Cena zahrnujeleteckou přepravu Praha–Helsinky a zpět s možným přestupem vč. všech letištních poplatků • všechny transfery • plavbu Helsinky - Petrohrad a zpět • 2 noci ve 4lůžkových kajutách na lodi • 2 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour • místní česky mluvící průvodce v Petrohradu • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.Fakultativní příplatkypojištění léčebných výloh • komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 2lůžková kajuta (1 390 Kč) • 4x večeře (2 990 Kč) • 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • vstupy cca 80 EUR.Poznámkana tento zájezd není potřeba ruské vízum, ale pro vstup do Ruské federace je třeba mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po skončení zájezdu.

Popis lokality ubytování

Trasa zájezduHelsinky • Petrohrad • Puškino • PetrodvorceZvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.