Normandie

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Francie, Île-De-France, Paříž
Název ubytování Normandie
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 9 202 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Giverny – Rouen - Étretat - Honfleur - Arromanches - Colleville sur Mer - Mont Saint Michel - Paříž

Popis dopravy:
nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Plzeň.

Popis ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce.

Program zájezdu

1. den

Odjezd z ČR v ranních hodinách, přejezd na ubytování do Francie.

2. den

Snídaně. Odjezd do Giverny s?možností návštěvy Fondation Claude Moneta (návštěva domu a?zahrady malíře) nebo Musée d’Art Americain (muzeum amerických umělců, kteří byli inspirováni zdejším pobytem). Zastávka v?údolí Seiny u?impozantního středověkého hradu Gaillard, krásně položeného nad údolím řeky Seiny. Návštěva hlavního města Normandie Rouenu. Prohlídka historického centra – gotická katedrála Notre-Dame, starodávné hrázděné domy, kostel Aitre Saint Maclou, náměstíčko Vieux Marché, kde byla upálena Johanka z?Arku, Hodinová brána. Volno, možnost návštěvy muzea Beaux--Arts s?významnými díly od 16. století do současnosti (Caravaggio, Rubens, Vélasquez, Ingres, Delacroix, Monet, Renoir, Sisley). Ubytování.

3. den

Snídaně, prohlídka přímořských lázní Étretat, které jsou proslaveny jedinečnými skalními útesy vysokými kolem 70 metrů. Západním směrem se vypíná Falaise d’Aval, ze kterého můžete zahlédnout i?Le Havre. Uchvátí Vás pohled zpět na městečko sevřené mezi útesy. Východním směrem je Falaise d’Amont, který Maupassant kdysi přirovnal ke slonovi, jenž svůj chobot noří do oceánu. Odpoledne v?bývalém významném přístavu Honfleur. Starý vnitřní přístav Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží s?malíři, dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine. Exkurze do palírny Calvadosu, typického nápoje Normandie, degustace.

4. den

Snídaně, přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk. Návštěva některých z?pláží: Sword, Juno, Gold, Omaha a?Utah. Zastávka v?městečku Arromanches – uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“, který během invaze zajistil bezpečné vylodění dvou a?půl milionům mužům a?půl milionu vozidel. Na hlavním náměstí nedaleko moře můžete navštívit Musée du Débarquement, kde si připomenete pomocí modelů, strojních mechanismů a?filmů, co se asi dělo za svítání v?den D neboli 6. června 1944, kdy se spojenecká vojska vylodila na normandském pobřeží. Pointe du Hoc – zbytky německých bunkrů s?hlubokými šrámy po granátech. Návštěva nejrozsáhlejšího amerického hřbitova v?Colleville sur Mer blízko Pointe du Hoc.

5. den

Snídaně, prohlídka opatství Mont Saint Michel. Architektonický celek sestávající z?archandělem korunovaného kostela s?vysokou věží a?nádherných gotických budov, kterým se od roku 1228 přezdívá La Meveille – zahrnující celou severní část včetně ambitu, rytířského sálu, refektáře, sálu pro hosty, sklepení. Přejezd k?Paříži. Návštěva katedrály v?Chartres, která patří k?nejúžasnějším příkladům gotické architektury v?Evropě.

6. den

Snídaně, přejezd do Paříže . Okružní jízda po Paříži, během níž uvidíte největší památky města. V?průběhu dne budete mít příležitost k?osobnímu volnu a?průvodce Vám poskytne doporučení k?individuální návštěvě některé památky či muzea. K?nevšedním zážitkům přispěje i?fakultativní výlet lodí po Seině s?neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zpět do ČR.

7. den

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.Tipy na výlet v okolí

Tip z okolí
V Paříži se otevřelo Velké muzeum parfémů Francouzská metropole Paříž je přezdívána nejen světovým hlavním městem módy, ale také vybraných parfémů. A právě jim je zasvěcené nové muzeum, které ve čtvrtek zahájilo provoz a nabízí návštěvníkům interaktivní prohlídku, při níž bude nejdůležitějším smyslem čich, napsal deník Le Parisien.... Novinky.cz

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.