Pohodový týden v Alpách - Francie - Toulky provens

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Francie, Evropa, Francie
Název ubytování Ubytování Acy
Typ ubytování Hotel 2*
Druh zájezdu Aktivní, na hory - turistika
Cena za osobu celkem za 13 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis stravování

Stravování: Snídaně je formou bufetu, večeře menu s výběrem.

Popis ubytování

Ubytování:Ubytováni budeme v malebném městečku Briancon nedaleko ledovce La Meije. Hotel** nabízí pokoje s vlastním sociálním zařízením, sat. TV. Součástí hotelu je i bazén. Vydejte se s námi do divokých hor NP Les Écrins. Kdo je milovníkem vysokohorské turistiky a nádherné, nezkažené přírody, ten tu najde pravý ráj.

Popis lokality ubytování

Popis destinaceFrancieFrancii navštěvují milióny turistů z celého světa. Přitahuje je nejen krása krajiny, divy přírody a historické i umělecké památky,vyhlášená kuchyně vč.sýrů a vína, ale i celkový postoj místních obyvatel k životu - art de vivre, tedy umění žít.Zahrnuje nejen území v západní Evropě, ale i tzv.zámořské departementy jako např.Réunion, Martinik a Guadeloupe. Nejdelší hranice, přes 600 km, má na jihu se Španělskem, kde sousedí i s Andorrou. Na severu hraničí s Belgií a Lucemburskem, na východě s Německem a Švýcarskem a na jihovýchodě s Itálií.Převážně rovinatá krajina, zejména na severu a západě, tvoří 2/3 celkové plochy. Roviny a pahorkatiny se pozvolna mění na horská pásma zejména na východě a jihu země. Nejvyšším pohořím jsou Alpy, masiv, který se táhne na východ od údolí Rhony až k hranicím s Itálií. Nejvyšší a nejvíce navštěvované jsou Savojské Alpy s vrcholem Mont Blanc, 4.810 m.n.m. Alpy jsou bohaté na ledovce, rozeklané skalní masivy střídají ojedinělé skalní věže, úzké soutěsky a prudké řeky. Krajina se pozvolna proměňuje, na jihu Přímořské Alpy jsou převážně vápencového původu a bohaté na vegetaci. Nejznámějším vrcholem je Mont Ventoux s 1.909 m.n.m.Geologicky mladším pohořím jsou Pyreneje , které tvoří přirozenou hranici na jihu země se Španělskem a Andorrou. Jeho vrcholky na francouzské straně jsou nižší, nejvyšší, Pico de Anetto se svými 3.404 m.n.m je na španělské straně. Střední část je až 140 km široká. Zachovaly se zde i menší ledovce, jezera a ledovcové kary, z nichž nejnavštěvovanější je Cirque de Gavarnie.Ze zmínku stojí i Centrální masiv, Francouzské středohoří, původem vulkanické pohoří z období třetihor, kde většina vrcholů jsou vyhaslé sopky. Rozkládá se ve střední a jižní Francii na západ od řeky Rhony. Nejvyšším vrcholem je Puy de Sancy s 1.886 m.n.m.Vogézy, horské pásmo, které se nalézá převážně v Alsasku a Lotrinsku na západ od údolí Rýna. Severní Vogézy jsou pískovcové, většinou zalesněné (jedle, buky, javory). Ve vyšších Jižních Vogézách se vyskytují i stopy po ledovcích. Jsou zde morény, velké balvany a hladké skály převážně ze žuly. Nejdelší řekou, s tokem přes jeden tisíc km, je Loira. Následuje Seina, Rhona s nejvyšším průtokem a Garonna.. Z celkové délky Rýna 1320 km připadá na území Francie jen 150 km.Pobřeží, 7 tisíc kilometrů dlouhé, zahrnuje Severní moře, kanál La Manche, Atlantický oceán na západě a Středozemní moře na jihu země. Zejména blízkost Atlantického oceánu ovlivňuje podnebí na většině území na západě, směrem ke středu a na východě přechází v kontinentální. Na jihu vládne příjemné, typicky středomořské podnebí. Některé další zajímavé turistické regiony Francie:Provence, Bretaň, Normandie, Alsasko, Burgunsko, Languedoc – Roussillon, Pyreneje, Francouzské Alpy,

Program zájezdu

1. den:

odjezd z ČR do Francie.

2. den:

příjezd do BRIANCONU (1 320 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Po delší cestě následuje volnější program. Od hotelu nenáročná procházka do historického centra BRIANCONU (UNESCO), známého jako součást "Vaubanova opevnění". Procházka úzkými kamennými uličkami města, které pochází převážně z 18. století, projdeme se po historickém mostě PONT D ASFELT spojující město s dalšími pevnostmi a opevnění opustíme branou PORTE PIGNEROL. V rámci těžší varianty (náročnost 2 z 5, 3 hod.,↑300 m, ↓300 m) výstup k pevnosti FORT DES TETES, odkud se nám naskytnou nezapomenutelné pohledy na celé údolí od města GAP až po italsko-francouzskou hranici. Návrat na hotel, večeře - alpský večer.

.2

Na úvod, v porovnání s ostatními dny, nás čeká spíše jednodušší trasa. Celý program nejprve zahájíme výjezdem do výšky 3 200 m, odkud budeme mít celý Národní park včetně ledovců, celé řady třítisícových a dokonce i některých čtyřtisícových vrcholů jako na dlani. Sjezdem do mezistanice (2 416 m) se dostaneme k výchozímu bodu. Profilem v podstatě rovinatý traverz nám nabídne skvostné výhledy na La Grave a okolní vesničky vystavěné na obrovském skalním útesu. Jezero PUY VACHIER je naším záchytným bodem, od kterého je možné vystoupat po strmější, avšak (co se týče terénu) nenáročné cestě k salaši, odkud se nám naskytnou nádherné pohledy na jezero pod námi. Po sestupu zpět je možné vrátit se krátkým okruhem s menším převýšením (150 m stoupání a klesání) zpět do střední části lanovky, a nebo pokračovat po základní trase. Ta pokračuje dvěma prudšími klesáními oddělenými přibližně půlhodinovou rovinatou pasáží. Cesta vede po dobře vyšlapané stezce začínající mírně kamenitým terénem, který postupně přechází v lesní pěšinu. Závěrečnou část absolvujeme po zpevněné vozové cestě, která nás dovede až na okraj La Grave. Před večeří bude jistě prostor pro návštěvu hotelového bazénu, ze kterého je, stejně jako z některých balkonů našich pokojů, možné obdivovat soustavu ledovce LA MEIJE vznikajícího na hranicí 4 výškových kilometrů. Poloha hotelu a panoramata, která nabízí jeho bezprostřední okolí pak přímo vyzývá k procházce po typické alpské vesničce.

3. den:

snídaně, odjezd busem k parkovišti PONT D ALP (1 710 m) v údolí GUISSANE, základní varianta (2,5 z 5, 6 hod., ↑600 m, ↓600m): odtud okružní túra k jezeru GRAND LAC (2 282 m). Podél vodopádu a horského potoka s rozhledy na okolní skalnaté masivy, které dosahují téměř tři tisíce metrů, k salaši, poté stoupání částečně jištěnou cestou až k jezeru, zpět malebným údolím bystřiny TORRENT DU RIF sevřeném po obou stranách vysokými skalami pohoří TETE DE CASSILLE a ARETES DE LA BRUYERE na parkoviště. Odjezd busem do hotelu, večeře.

.3

Túra k jezeru GRAND LAC nabízí hned několik zajímavých bodů. Cestu, kterou "nastoupíme" na okruh, kopíruje několik divokých říček a vodopádů. Stoupání k salaši (u které se zastavíme na zpáteční cestě) nám zabere necelou hodinu, v rámci které budeme moci pozorovat hlavní údolí této oblasti a horské silničky, které jím jsou propleteny. Následuje rychlé, ale prudké stoupání, které postupně zvyšuje na své intenzitě. Posledních asi 70 výškových metrů překonáme díky částečně jištěné cestě. Její provedení je však vysoce kvalitní a bezpečné. Tato část by se tak měla stát spíše příjemným zážitkem a zpestřením. Odměnou za výstup nám bude fascinující panoramatický výhled přes jezero GRAND LAC. Obdivovat budeme i nejvyšší horu NP, Barre des Écrins (4 102 m) a přilehlé ledovce. Druhá část túry je pak spíše odpočinková. Nepříliš náročné pozvolné klesání po dobře vyšlapané pěšině zakončíme u salaše, čímž dokončíme okruh a jednou z mnoha stezek se vrátíme až k busu. Lehčí variantou je možnost vyhnout se prudkému stoupání a jezera dosáhnout okruhem z druhé strany.

4. den:

snídaně, odjezd busem do VILLAR D ARENE (1 520 m), základní varianta (2 z 5, 5 hod., ↑550 m, ↓100): pěšky údolím řeky ROMANCHE pod ledovci CLOT BOUCHARET a PEIGNE kolem vodopádů až k horské boudě REFUGE DE L ALPE (2 079 m). Dále panoramatickým traversem po cestě GR 54 do sedla COL DU LAUTARET (2 058 m) s výhledy na okolní velikány. Trek je velice populární mezi turisty díky snadnému dosažení a dechberoucím výhledům nejen na ledovce, zpět busem, večeře.

.4

Jestliže předchozí den nabídl hlavně výhledy do dálky, a tudíž na celou řadu tří a čtyřtisícových vrcholů rozesetých po celém NP, dnes se budeme naopak pohybovat v "přímém" kontaktu některých z těchto velikánů. Z počátku nás zcela nenáročná procházka po vozové cestě dovede až k umělému jezeru, které zachycuje vodu z tajících ledovců. Od jezera začíná cca 500 m stoupání, které však díky serpentýnám a jednoduchému terénu není příliš náročné. Mnoho zastávek k oddechu a focení si vyžádají tamní scenérie - budeme se pohybovat přímo podél obrovských vodopádů vytékajících z ledovců CLOT BOUCHARET a PEIGNE. Samotné ledovce pak budeme obdivovat jen o pár chvil později a zůstanou nám na očích až do konce túry. V jejich bezprostředním kontaktu se budeme pohybovat už jen po mírně stoupající pěšině, která nás zavede až k chatě L ALPE (2 079 m). Ta je výchozím bodem pro ledovcové túry, a zdatnější z nás mohou pokračovat po jedné z tras až téměř na konec údolí řeky ROMANCHE, na samotný práh ledovce. Plánovaná trasa pokračuje po jednom z nejproslulejších vrstevnicových treků nejen ve Francii (GR 54). Tato terénově nenáročná cesta nabízí úžasné panoramatické výhledy na oba zmíněné ledovce, vodopády, pod kterými jsme procházeli, a postupně i na slavný průsmyk COL DU GALIBIER. Opravdu nenáročná rovinatá pasáž nám zabere přibližně 2h a v celé své délce nabízí nezapomenutelné výhledy. Celou trasu je možné zkrátit o cca 1,5h s vynecháním záchytné chaty v polovině trasy a rovnou směřovat na vrstevnicovou část.

5. den:

snídaně, přejezd do La GRAVE (1 450 m). Celý program nejprve zahájíme výjezdem do výšky 3 200 m, odkud budeme mít celý národní park včetně ledovců, celé řady třítisícových a dokonce i některých čtyřtisícových vrcholů jako na dlani. Po procházce po zasněženém ledovci sjedeme do mezistanice (2 416 m) k výchozímu bodu túry. Profilem v podstatě rovinatý traverz nám nabídne skvostné výhledy na La Grave a okolní vesničky vystavěné na obrovském skalním útesu. Jezero PUY VACHIER je naším záchytným bodem, od kterého je možné vystoupat po strmější, avšak (co se týče terénu) nenáročné cestě k salaši, odkud se nám naskytnou nádherné pohledy na jezero pod námi. Po sestupu zpět je možné vrátit se krátkým okruhem s menším převýšením (150 m stoupání a klesání) zpět do střední části lanovky anebo pokračovat po základní trase. Ta pokračuje dvěma prudšími klesáními oddělenými přibližně půlhodinovou rovinatou pasáží. Cesta vede po dobře vyšlapané stezce začínající mírně kamenitým terénem, který postupně přechází v lesní pěšinu. Závěrečnou část absolvujeme po zpevněné vozové cestě, která nás dovede až na okraj La Grave. Po celou dobu túry budeme moci obdivovat majestátní ledovcové masivy v čele LA MEIJE vznikajícího na hranicí 4 výškových kilometrů z bezprostřední blízkosti. Před odjezdem možnost krátké procházky v La Grave. Návrat na hotel. Večeře - francouzské speciality.

.5

Hlavní část programu odpočinkového dne lze bez potíží naplnit za jakéhokoli počasí. Centrem pozornosti bude historický BRIANCON, známé pevnostní město pod ochranou UNESCO, které je zároveň i nejvýše položeným městem ve Francii. Volný program v historickém centru tohoto nádherného městečka bude doplněn o procházku k významnému mostu z 18. století (PONT D ASFELT) klenoucím se 60 m nad řekou DURANCE, a případně také o "návštěvu" jedné z okolních pevností. Odpočinková část programu pak bude doplněna o možnost výstupu na vyhlídku (600 výškových metrů), ze které se nám naskytnou nezapomenutelné výhledy nejen na město, ale i na oblast SEERE CHEVALIER a průsmyk COL DE MONTGENEVRE vedoucí do Itálie. Dřívější návrat nabídne prostor pro relaxaci v rámci hotelového bazénu či při procházce v okolních malebných vesničkách.

6. den:

Snídaně, odjezd do města MONTGENEVRE (1 850 m), základní varianta (2,5 z 5, 6 hod., ↑530 m, ↓920 m): výjezd lanovkou na LA BERGERIE (2 150 m). Nejprve výstup na LA CHALVET (2 577m) a dále cesta po hřebeni s fascinujícími výhledy přes TETE DES FOURNEOUS (2 682 m) až do COL DE LA LAUZE (2 529 m), túru dokončíme sestupem přes hranici do italského CLAVIERE (1 760 m). Lehčí varianta (1,5 z 5, 5 hod., ↑50 m, ↓400 m): stejný výjezd lanovkou a poté sestup severním balkónem s výhledem do údolí až do CLAVIERE. Všichni odjezd do hotelu a večeře.

.6

Fascinující hřebenová túra doplňuje velmi rozmanitou strukturu jednotlivých programových dní, kdy cílem tohoto zájezdu je, aby každý den přinesl nejen programově, obtížnostně a profilově, ale i typově odlišné trasy. Hřebenová túra proto v programu nemůže chybět. Po výjezdu lanovkou absolvujeme před nástupem na hřeben přibližně 1-1,5h stoupání po zpevněné, široké a profilově ne příliš prudké cestě. Po dosažení hřebene nám bude odměnou exkluzivní 360° panoramatický výhled. Samotná chůze po hřebeni, jeho malebný profil a výhled (za dobré viditelnosti) až do Savojských Alp je nezapomenutelným zážitkem. Po přejití hřebene (cca 1,5h) následuje postupný sestup až ke korytu, v létě již vyschlé, řeky. Jejím překročením se dostaneme na italské území a celou túru zakončíme sestupem podél divoké bystřiny a menších vodopádů až do italského městečka CLAVIERE. Lehčí variantu čeká panoramatická procházka od stanice lanovky. Pěšinou nebo zcela nenáročnou vozovou cestou postupně sestoupíme asi 400 výškových metrů až ke státní hranici a následně již přímo do CLAVIERE. Skrze městečko s typickou italskou atmosférou dojdeme až k našemu autobusu.

7. den:

snídaně, vyklizení pokojů, dopoledne odjezd do ČR. Průjezd přes horskou silnici se zastávkou na COL DU GALIBIER (2642 m), tradičně nejvyšší bod Tour de France. Za dobré viditelnosti výhled na nejen na NP Ecrins ale i na Savojské Alpy včetně nejvyšší hory Alp MONT BLANC (4 810 m). Cestou ještě krátká zastávka ve "francouzských Benátkách" - ANNENCY.

8. den:

příjezd do ČR brzy ráno.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.