Historické skvosty Indie

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Indie
Typ ubytování Ubytování hotelového typu
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 69 800 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Objevte nezaměnitelné kouzlo Indie! Seznámíme vás s nábožensko-filozofickými proudy, které ovlivňují více než tři miliardy lidí po celém světě. Spatříme Dänikenem mystifikovaný nerezavějící sloup, symbol země Tádž Mahal i nejposvátnější místo višnuistů Mathuru. Vydáme se do Rádžputány, dnešního Rádžasthánu, kde žila knížata, jejichž udatné skutky daly vzniknout legendám o nebojácnosti, lásce a oddanosti. Vždyť samotný název oblasti značí Země synů králů. Čekají nás zde živé paláce a mohutné pevnosti rádžů, pouště i tradiční vesnice zajímavých etnik v barevných krojích a turbanech. Na závěr zájezdu navštívíme pulsující moderní Bombaj, poplujeme k Slonímu ostrovu a žasneme v jeskyních Adžanty a Ellóry. A při tom všem si pochutnáme na výborné, krajově odlišné indické kuchyni. Velikost skupiny:6–16 účastníkůNaše doporučení:Ochutnejte Indii! Za památkami severní a střední Indie (12x UNESCO!), jihoindickým rájem Kéralou i do kolébavé náruče mořských vln v Góe. A cestou omámné chutě a vůně jedné z nejlepších kuchyní světa….

Popis stravování

snídaně

Program zájezdu

1.–2. den

Praha – Dillí: přílet a prohlídka hl. m. – impozantní muslimský komplex Kutub Mínár se záhadným nerezavějícím sloupem, sikhská gurudvára Bangla Sáhab, baháistický Lotosový chrám, hinduistický Birla Mandir i soudobý památník India Gate.

3. den

Dillí – Ágra: přejezd do Mathury – nejposvátnějšího místa višnuistů, parádní chrám Kršna Balarám i nedaleký luminiskující Džaj Gurudév; dále do Ágry – západ slunce nad pomníkem lásky Tádž Mahalem .

4. den

Ágra – Džajpur: bývalé sídlo mughalských panovníků tzv. Červená pevnost  přejezd do Fatéhpur Síkrínádherně zachovalé "Město vítězství" císaře Akbara s hrobkou světce Čištího, jenž plní přání; dojezd do "růžového města" Džajpuru (staré město je vymalováno narůžovo).

5. den

Džajpur – Ámbér: symbol města Havá Mahal – tzv. "palác větrů", Městský palác – sídlo žijícího mahárádži, středověká astronomická observatoř Džantar Mantar jantarový opevněný palác Ámbér (fakultativně vyjížďka na slonech); noční lehátkový vlak.

6. den

Džajsalmér: dopoledne příjezd do tzv. "zlatého města" (domy jsou ze žlutého pískovce) na okraji pouště – životem pulsující pevnost  jako z pohádek Tisíce a jedné noci patřící mezi nejrozsáhlejší na světě.

7. den

Džajsalmér: návštěva havélí – nádherných kupeckých rodinných sídel – Patvon, Nathal a Salím; odpoledne výlet do Thárské pouště – kmenové vesnice a velbloudi. 

8. den

Džajsalmér – Džódhpur: ráno přejezd vlakem do "modrého města" (obydlí starého města jsou jasně modré) – procházka blankytnými uličkami; Mérhángarh – sídlo rádžů kmene Ráthór s otisky rukou žen, jež spáchaly sátí.

9. den

Džódhpur: Džasvant Tháda – kenotaf z průsvitného mramoru, vyhlidka na Umaid Bhavan; výlet do vesnice Guda Bišnoi s hliněnými domky.

10. den

Džódhpur – Udajpur: přejezd do Ránakpuru – nejrozsáhlejší komplex džinistických chrámů na území Indie se "sloupořadím" 1444 mramorových pilířů; večer dojezd do Udajpuru.

11. den

Udajpur: tzv. "indické Benátky" nebo i "město jezer" – příjemné zahrady a uličky s galeriemi, Městský pálac s výtečným muzeem na březích jezera Pičóla; večerní taneční představení. 

12. den

Udajpur – Bombaj: ranní přelet do Bombaje; symbolický vstup do Indie – tzv. "Indická brána", výlet lodí na Elefantu– tzv. "sloní ostrov", promenáda Marine Drive.

13. den

Bombaj – Aurangábád: pitoreskní Crawfordova tržnice, budova Viktoriina nádraží odpoledne přejezd vlakem do Aurangábádu – brány k jeskynním komplexům.

14. den

Adžanta: komplex buddhistických skalních chrámů a jeskyň bohatě zdobených malbami – největší dochovaná sbírka buddhistického umění na světě.

15.–16. den

Ellóra– Praha: komplex 34 džinistických, hinduistických a buddhistických staveb, jež byly pět staletí vysekávány do skalní stěny; odpoledne odlet přes Bombaj nebo Dillí do ČR, přílet 16. den.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.