Itálie - Řím - věčné město

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Itálie, Evropa, Itálie
Název ubytování Ubytování Rim01
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 6 390 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis lokality ubytování

Popis destinaceItálie je překrásná středomořská země

Program zájezdu

1. den:

v poledních hodinách odjedeme z ČR do Itálie.

2. den:

ráno příjezd do Říma - celodenní prohlídka VATIKÁNU - náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad – uvnitř hradu je několik působivých komnat a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím.

3. den:

návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne přejezd do ŘÍMA - antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská - Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin...

4. den:

dokončení prohlídky ŘÍMA - nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona, obrovské oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely, zahrady Borghese variantně Villa Borghese s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

5. den:

předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.