Pohodový týden v Alpách - Rakousko, Itálie, Švýcar

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Itálie, Evropa, Itálie
Název ubytování Ubytování Aco+Cab
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Aktivní, na hory - turistika
Cena za osobu celkem za 11 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis stravování

Stravování: Snídaně je podávána formou švédského stolu a večeře menu o 4 chodech s výběrem včetně salátového švédského stolu. Jedenkrát pro nás majitelé připravili grilování.

Popis ubytování

Ubytování:Ubytování máme v ***hotelu na kraji městečka Nauders v komfortně vybavených pokojích (sprcha, WC, fén, rádio, telefon a sat. TV). Velkou výhodou je jistě i vlastní hotelová relaxační zóna s krytým bazénem, saunou, fitnessem a hernou se stolním tenisem.

Popis lokality ubytování

Popis destinaceItálie je překrásná středomořská země

Program zájezdu

1. den:

odjezd ve večerních hodinách z ČR do Rakouska.

2. den:

příjezd do NAUDERS, dopolední snídaně, ubytování dle možnosti hotelu. Základní varianta (náročnost 2 z 5, 6 hod., ↑200 m, ↓550 m): odpoledne výjezd sedačkovou lanovkou na ROCHEGG (1 812 m) - krásná „jezerní“ túra s výhledy na Ötztálské Alpy, ostatní volný program - možnost využití relaxační zóny, první seznámení s městečkem NAUDERS, večeře.

.2

Příjezdový den využijeme hlavně pro regeneraci po cestě autobusem, a dnešní procházka tak proto nebude nikterak náročná. Cestou k lanovce se projdeme skrze malebné městečko NAUDERS, které budeme vzápětí pozorovat i od horní stanice lanovky. Rychle klesající lesní cestou dojdeme k rozcestí, odkud se nabízí několik možností, kudy se vydat k jezeru SCHWARZSEE. Nádherné výhledy na majestátní horu PIZ LAD (2 782 m) tyčící se nad jezerem poté vystřídají hraniční kameny a výstražné cedule oznamující vstup na švýcarské území. Zpět "hlouběji" do Rakouska vyrazíme již po zpevněné vozové cestě, kterou se lze dostat až zpět k lanovce. Po odpočinku v tamní hospůdce pak lze pokračovat ještě 400 výškových metrů pozvolným sestupem až do hotelu. Možnost navštívit hotelovou relaxační zónu s bazénem pak ocení především ti, kteří dnes zvolí dřívější návrat lanovkou. Okruh od lanovky k jezeru SWARZSEE s nahlédnutím do Švýcarska a zpět nám zabere asi 3,5h.

3. den:

snídaně, pěšky k lanovce, která nás vyveze na kraj ÖTZTÁLSKÝCH ALP k chatě KLASJUNGERKOPF (2 200 m), základní varianta (2 z 5, 6 hod., ↑600 m, ↓900 m): pro zdatné „zlatou cestou“ k jezerům GOLDSEEN (2 585 m), dále přes sedlo ve výšce 2 800 m po cestě č. 32 údolím SALETZTAL pod GROSSER SCHAFKOPEM až k chatě GOLDSEENHÜTTE (1 913 m), odtud již pěšky k horní stanici lanovky. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod., ↑50 m, ↓450 m): pro méně zdatné od horní stanice lanovky přímo k chatě Goldseenhütte a potom do hotelu, večeře.

.3

Čeká nás obtížnostně standardní alpská túra, kterou absolvujeme přibližně za 6-6,5h. Od lanovky začneme pozvolna stoupat a po překonání cesty vedoucí převážně po velkých, ale stabilních kamenech budeme pokračovat po dobře vyšlapané stezce, a to až téměř na úroveň "zlatých" jezer GOLDSEEN. 400 m stoupání od lanovky k jezerům nám zabere necelé 2h. Základní varianta nadále pokračuje prudkým stoupáním ještě 200 výškových metrů převážně po suťovitém podloží. Nezapomenutelné výhledy na konci stoupání však vynaloženou námahu plně kompenzují. Tentokrát se ocitáme na hranici s Itálií. Vrcholová procházka po hřebeni a zejména panoramatické výhledy na ÖRTLER (3 905 m), třítisícovku GROSSER SCHAFKOPF a z části také na jezero RESCHENSEE pak nadchnou snad každého milovníka hor. Sestupová trasa vede zprvu po kamenité cestě, kterou však záhy vystřídá pohodlná a dobře vyšlapaná pěšina kopírující horský potok. Zdatnější mohou zvolit cestu do údolí a prodloužit trasu až do hotelu. Základní varianta se přidrží vrstevnice, a to až k chatě PIENGALPE. Od ní pak již následuje závěrečný 1/2h výstup k horní stanici lanovky. Celý program zakončíme procházkou po malebném údolí od lanovky k hotelu. Lehčí varianta může zvolit jednoduchý a kvalitně značený sestup k chatě GOLDSEENHÜTTE a po zpevněné a později vozové cestě sestoupit až do NAUDERS.

4. den:

snídaně, odjezd busem do bezcelní zóny SAMNAUN (1 828 m), která patří pod Švýcarska. Základní varianta (2,5 z 5, 6 hod., ↑600 m, ↓900 m): výjezd dvoupatrovou lanovkou k chatě ALP TRIDO (2 499 m), možnost krátkého výstupu na PIZ MUNSCHUNS (2 657 m) a dále pokračujeme po hranici s Rakouskem až do průsmyku ZEBLASJOCH (2 539 m), pak již po vozové cestě pod dohledem svišťů zpět do Samnaun (možnost výhodným nákupů bez cla). Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod., ↑50 m, ↓50 m): jen krátká túra a lanovkou zpět do Samnaun, prohlídka městečka včetně možnosti výhodných nákupů. Všichni společně odjezd na hotel, večeře.

.4

I třetí den překročíme státní hranici, tentokrát ze Švýcarska do Rakouska a zpět. Ze švýcarské bezcelní zóny vyjedeme dvoupatrovou lanovkou do výchozího bodu (2 499 m), odkud se nabízí několik lákavých tras. V základní variantě je připravena nenáročná túra začínající širokou vrstevnicí asi 150 výškových metrů pod hřebenem. Výhledy na velikány celé samnaunské skupiny v čele s PIZ ROTS (3 097 m) a STAMMER SPITZ (3 294 m) můžeme doplnit i rozhledy na rakouskou stranu. 200 m stoupání, na které se asi po hodině cesty napojíme, lze totiž rychlým výstupem prodloužit o dalších 150 m, čímž se ocitneme na samotném hřebeni. Z vrcholu SALAASER KOPF (2 744 m) pak po relativně širokém cestě pokračujeme až do sedla ZEBLASJOCH a po zpevněné vozové cestě budeme pozvolně sestupovat až do SAMNAUN. Celý sestup vede úchvatným údolím obklopeným vysokými skalami a divokými horskými potoky. O zbytek programu se posléze postará mnoho obchodů v místní vyhlášené bezcelní zóně. V rámci těžší varianty je možné vystoupit k hřebeni přímo od lanovky, a to buď vozovou cestou nebo rychleji stoupající pěšinou. Následná hřebenová túra nás pak přivede na trasu základní varianty. Časová náročnost této delší varianty je přibližně 5h. Po nákupech nás pak čeká ještě krátká procházka po stezce podél místního potoka k busu.

5. den:

snídaně, odjezd busem do jižního Tyrolska - RESCHENU (1 500 m). Základní varianta (2 z 5, 6 hod., ↑600 m, ↓900 m): výjezd lanovkou do výšky 2 087 m n. m. Potom převážně po pohodlné cestě přes nejvýše položenou osadu jižního Tyrolska ROJEN (1 968 m) až k rozhraní tří států RAKOUSKO/ŠVÝCARSKO/ITÁLIE - DREILAENDERECK (2 180 m), sestup kolem jezera SCHWARZSEE (1 700 m) až do hotelu - středně těžká túra. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod., ↑50 m, ↓50 m): procházka kolem jedinečného jezera RESCHENSEE s typickou zatopenou věží GRAUNER TURM nebo od horní stanice lanovky jen krátká túra a zpět k busu opět lanovkou. Odpoledne odjezd na hotel, večer s grilováním.

.5

Atraktivní túru zahájíme pozvolným sestupem po vozové cestě do vesničky ROJEN. Po následném krátkém stoupání se nám naskytnou romantické pohledy na tuto vesničku obklopenou horskými velikány. Naše trasa dále pokračuje dobře vyšlapanou pěšinou nad hranicí lesa, ze které budeme pozorovat okouzlující údolí VALLE ROJA. Chatu RESCHNERALM využijeme k odpočinku a dále začneme stoupat okolo mohutné PIZ LAD (2 782 m). Přímo pod touto horou se ve výšce 2 180 m nachází rozhraní tří států - společná hranice ITÁLIE, RAKOUSKA a ŠVÝCARSKA. Na toto místo dorazíme z italské strany a po krátkém pobytu ve Švýcarsku přejdeme do Rakouska. Po chvíli se ještě na okamžik octneme v Itálii, abychom lesní pěšinou kolem ruin válečného opevnění nabrali směr k rakouskému jezeru GRÜNSEE. Následuje již sestup po zpevněné a částečně i vozové cestě do TIEFHOF, odkud nás už svou malebnou atmosférou okouzlí nedaleký NAUDERS, kde naše dnešní přeshraniční putování ukončíme. Nadprůměrná vzdálenost této túry je plně vyvážena menší náročností na převýšení a relativně jednoduchým terénem. Lehčí variantou může být například dobře značený okruh okolo ZWISCHENKOPF (2 630 m) s možností výstupu na ZEHNERKOPF (2 675). Po sjezdu lanovkou se pak v rámc itéto varianty nabízí procházka podél břehu jezera RESCHENSEE až k zatopené věži GRAUNER TURM, kde nastoupíme do našeho busu. Tato lehčí varianta nabízí mnoho skvostných výhledů na jezero a je vedena převážně po kamenitém terénu. Její převýšení (bez výstupu na ZEHNERKOPF) je jen necelých 500 m.

6. den:

snídaně, busem do údolí Langtauferer Tal. Základní varianta (2,5 z 5, 6 hod.) - z MELAGU (1 919 m) na Melager Alm (1 970 m) a ledovcovou naučnou stezkou výstup na chatu WEISSKUGELHÜTTE (2 542 m). Cestou nádherné výhledy na ledovci pokrytý Weisskugel (3 739 m) - dominantu oblasti. Naučnou stezkou zpět do Melagu. Lehčí varianta - z Melagu na Melager Alm a zpět po druhém břehu potoka Karlinbach, sestup údolím. Busem zpět do hotelu, večeře.

.6

Na tento den je připravená opravdová turistická lahůdka - túra v bezprostřední blízkosti italských ledovců. Z počátku po zpevněné cestě a následně již po nenáročné klasické turstické stezce vedoucí podél ledovcového potoka dojdeme až k salaší MELAGER ALM. Následně začíná prudši 500 m stoupání k chatě WEISSKUGELHÜTTE, kterým se dostaneme až "na dosah" ledovce LANGTAUFERER FERNER, jež se táhne již od vrcholu WEISSKUGEL z výšky 3 739 m. Náročnější výstup vystřídá pozvolné klesání, při kterém budeme obdivovat úchvatnou soustavu ledovců. Okruh dokončíme po naučné stezce vedoucí k MELAGER ALM, odkud již jen sestoupíme 70 m k výchozímu bodu. Naším autobusem ještě na závěr projedeme tímto ledovcovým údolím a naposledy přejedeme státní hranici zpět do Rakouska.

7. den:

snídaně, dopoledne odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.