Izrael a Jordánsko

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael, Jordánsko
Název ubytování Izrael a Jordánsko
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 23 070 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Ubytování

Hotely **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (celkem 7 nocí: 5 nocí - v Izraeli, 2 noci - v Jordánsku)

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Vybavení: v hotelu je k dispozici restaurace a bar.

Strava: snídaně a večeře (jak je popsáno v programu)

Popis stravování

Polopenze

Popis ubytování

CenaZákladní cena zahrnuje: přelety letadlem do/z Tel Avivu, letištní taxy, ubytování (celkem 7 nocí), stravování: snídaně a večeře (nebo obědy), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského delegáta během poznávací části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: Jordánské vízum, výjezdové poplatky z Izraele a Jordánska, transfer místním autobusem přes jordańsko - izraelskou hranici na mostě šejka Husajna na řece Jordán; náklady na účast v programu prohlídek (vízum a hraniční poplatky, vstupenky, prohlídka Masady, systém Tour guide, služby průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd.) cca 340 USD; nápoje k večeřím, fakultativní výlety (noční Jeruzalém cca 25 USD, Golanské výšiny cca 35 USD, Jericho cca 15 USD) a jiné osobní výdaje.
Nejpoužívanější měnou na místě je USD.

Upozornění! Pro zájemce možnost prodloužení pobytu o 3 noci v hotelu v Tel Avivu.JinéNOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide.VízaVízum do Izraele
- Pro krátkodobé turistické pobyty nepotřebují občané ČR vízum.
- Cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců od data návratu.
- Mějte prosím napaměti, že izraelské razítko v cestovní pase znamená automatický zákaz vstupu do Libanonu, Libie, Saudské Arábie a Sýrie. Pokud plánujete návštěvu těchto zemí, poproste úředníka v Izraeli, aby Vám nedával razítko do cestovního pasu (ani při příletu, ani při odletu), ale na samostatný list tzv. flying visa). Není problém se vstupem do Izreale, i když předtím navštívíte arabskou zemi.

Vízum do Jordánska
- Jednorázové vízum lze získat na počkání na letišti nebo na pozemních hraničních přechodech.
- Pro vyřízení všech formalit potřebných pro překročení izraelsko-jordánské hranice je zapotřebí nejpozději 5 dní před odletem doplnit údaje z cestovního pasu: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu a datum vydání cestovního pasu (cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců).
- Při výjezdu ze země se platí tzv. odjezdový poplatek (departure tax).ProgramJeruzalém - svaté město • Ammán a hora Nebo • Petra - poklad UNESCO • Jerash a ulice 600 sloupů • Via Dolorosa - Křížová cesta • Zeď nářků • Betlém - Jeskyně narození • Nazaret - bazilika Zvěstování Panny Marie • Kafarnaum - Hora Blahoslavenství • Caesarea Přímořská • Tel Aviv • Masada - pevnost Heroda Velikého • Mrtvé moře - pro krásu! • Pro zájemce pobyt v Tel Avivu

Den 1
Zájezd je organizován s leteckou dopravou z Varšavy. V případě Vašeho zájmu je možné dokoupit letenky na trase Praha - Varšava - Praha (cena na ověření, nejedná se o navazující let).
Sraz u stanoviště Rainbow Tours 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na: r.pl/rozklady. Po příletu do Tel Avivu celní a pasové odbavení, transfer do hotelu v Betlémě. Večeře a přenocování v hotelu. (Trasa asi 70 km)

Den 2
Po snídani odjezd k Mrtvému moři, kde navštívíme Kumrán - starobylou vesnici esejců, tvůrců slavných svitků s biblickými texty od Mrtvého moře. Poté navštívíme Masadu - pevnost Heroda Velikého a zároveň místa bojů zélótů - židovské komunity, která nejdéle odolávala Římanům (výjezd na Masadu lanovkou za poplatek cca 15 USD/osoba). Nákupy kosmetiky s minerály z Mrtvého moře. Poté přejezd a koupání v Mrtvém moři - asi 400 m pod hladinou světového oceánu. Pro zájemce (pokud bude čas) výlet do nejstaršího města na světě - do Jericha (za příplatek cca 15 USD). Přejezd k izraelsko-jordánské hranici, odbavení na hranici a transfer do Ammánu (asi 1 hodina). Večeře a přenocování. (Trasa asi 220 km).

Den 3
Po snídani odjezd z Ammánu. Výjezd na horu Nebo, odkud se rozprostírá nádherný výhled na Jordánské údolí a na Svatou zemi - tak jak ji viděl Mojžíš. Podle legendy je hora Nebo místem, kde se Mojžíš poprvé a naposledy díval na zaslíbenou zemi. Návštěva dílny mozaik, která je určitým druhem umělecké jordánské galerie s originálními beduínskými šperky a kopií mozaiky z Madaby; prezentace tvorby mozaiky. Poté přejezd do Petry (seznam UNESCO). Prohlídka jedné z nejcennějších architektonických památek, která se nachází v nepřístupném horském údolí. Celé město je vytesáno ve skále - uvidíme obrovské hrobky, chrámy, „paláce“ a „pokladnice“. Petru opustili poslední obyvatelé pravděpodobně po druhém ničivém zemětřesení v 6. století. Znovu byla objevena v roce 1812 a až v roce 1958 byla otevřena pro turisty. Návrat do Ammánu. Večeře a přenocování v hotelu. (Trasa asi 450 km).

Den 4
Po snídani vystěhování z hotelu a výjezd na kopec tyčící se nad Ammánem. Na kopci, kde se nachází pozůstatky dávné mocné citadely, navštívíme mimo jiné Archeologické muzeum. Z vrcholu kopce budeme moci obdivovat panorama Ammánu, včetně římského divadla a odeonu, čili antické koncertní síně. Poté pojedeme do Jerash (fórum, chrám bohyně Artemidy, raně křesťanské kostely s podlahovými mozaikami, hipodrom a především ulice 600 sloupů). Následně přejezd k jordánsko-izraelské hranici, po odbavení na hranici přejezd do Tiberias v Izraeli. Ubytování, večeře a přenocování v hotelu v okolí Galilejského jezera. (Trasa asi 150 km).

Den 5
Po snídani možnost fakultativního výletu ke Golanským výšinám (za příplatek cca 35 USD). Během oběda bude možnost ochutnat rybu sv. Petra, která se v této oblasti vyskytuje endemicky (za příplatek cca 20 USD). Následně přejezd do míst spojených s významnými křesťanskými událostmi: Malý Tabgha - kostel Primátu svatého Petra, kde Ježíš Kristus určil apoštola Petra jako svého nástupce na zemi; Kafarnaum - místo mnohokrát zmiňované v Bibli, kde Ježíš žil a kázal a Hora Blahoslavenství (místo tzv. Kázání na hoře). Plavba lodí po Galilejském jezeře do Tiberias. Večeře a přenocování v hotelu ve městě Tiberias. (Trasa asi 50 km).

Den 6
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Jardenitu - místa symbolického Ježíšova křtu v řece Jordán. Dalším bodem programu bude návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie v Nazaretu (postavené kolem jeskyně Zvěstování). Následně přejezd do Caesaree Přímořské - nádherného přístavního města, postaveného judským králem Herodem Velikým. Uvidíme mimo jiné: hipodrom, divadlo, akvadukt z 2. století a hradby z období křížových výprav s obrovskou bránou. Během další cesty pobřežím Středozemního moře dojedeme do Tel Avivu (přejezd nejzajímavějšími částmi města) a do Jaffy, která pamatuje události zmíněné ve Starém zákoně. Projdeme se půvabnými uličkami starého města. Fakultativně prohlídka "nočního Jeruzaléma" v pozdních večerních hodinách (za příplatek cca 25 USD). Večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. (Trasa asi 200 km).

Den 7
Po snídani prohlídka Jeruzaléma: panorama města z Olivové hory, kostel Dominus flevit (což znamená "Pán zaplakal"), Kostel všech národů, který se nachází v Getsemane, čili v Olivetské zahradě (Polákům známé jako Getsemanské). Následně návštěva jeruzalémského starého města. Prohlídku začneme u Zdi nářků, která pamatuje časy Šalomounova chrámu. Odtud se rozprostírá výhled na: Chrámové náměstí se Skalním dómem a mešitou Al-Aksá. Projdeme klikatými uličkami arabského bazaru v muslimské čtvrti - budeme procházet Křížovou cestou (Via Dolorosa) k Chrámu Božího hrobu se skálou Golgota a Ježíšovým hrobem. Následně se projdeme muslimskou čtvrtí k Jaffské bráně. Přejedeme do Betléma - místa narození Ježíše, kde navštívíme jeskyni Narození a baziliku Narození Páně, která na ní byla postavena. Večeře a přenocování v Betlémě. (Trasa asi 60 km).

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu v Betlémě a přejezd do Jeruzaléma. Volný čas (v závislosti na čase zpátečního letu do Polska) samostatné prozkoumávání města a nákup suvenýrů. Následně transfer na letiště v Tel Avivu, pasové odbavení a odlet do Polska. (Trasa asi 70 km). Pro klienty pokračující v pobytu přejezd do vybraného hotelu v Tel Avivu, pobyt ve dnech 8-10 a 11. den vystěhování se z hotelu a odlet do Polska.

Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) může být organizace poznávací a pobytové části změněna (např. pořadí prohlídek, otevírací doba muzejních památek a chrámů, časy servírování pokrmů a jejich obsah).
- V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické.
- K elektrickým přístrojům s "tlustými kolíky" jsou potřebné adaptéry.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno.
- Časy odletů/návratů se mohou změnit! Aktuální časy návratů uvede delegát Rainbow Tours na místě.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.