Izrael - Předvánoční a předvelikonoční Jeruzalém s

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael, Arábie, Izrael
Název ubytování Ubytování Izl+Izr+Izv
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 27 770 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Program zájezdu

1. den:

odlet z Prahy přílet do Tel Avivu. Z letiště odjezd do Jeruzaléma na hotel. Následující tři dny nás čekají hlavní pamětihodnosti JERUZALÉMA.

2. den:

První část dne zasvětíme OLIVOVÉ HOŘE: Ruský kostel Nanebevstoupení, mešita Nanebevstoupení, kostel Pater Noster, hrobky proroků, kostel Dominus flevit, chrám Máří Magdaleny, Getsemanská zahrada s hrobkou Panny Marie a bazilikou Utrpení. Přes JOŠAFATOVO ÚDOLÍ se přesuneme ke LVÍ BRÁNĚ, kudy vstoupíme do muslimské čtvrti STARÉHO MĚSTA. Projdeme ulicí VIA DOLOROSA s jednotlivými zastaveními až k CHRÁMU BOŽÍHO HROBU.

3. den:

den Tento den zahájíme prohlídkou CHRÁMOVÉ HORY (Haram aš-Šaríf), pak nás čekají hlavní pamětihodnosti ŽIDOVSKÉ ČTVRTI Starého města: ZEĎ NÁŘKŮ, náměstí CHURBA, SEFARDSKÉ SYNAGOGY, CARDO, náměstí BATEJ MACHASÉ. Odpoledne projdeme ARMÉNSKOU ČTVRTÍ až k CITADELE, případně se projdeme po HRADBÁCH Starého města s panoramatickými výhledy.

4. den:

Ráno se přesuneme na okraj Jeruzaléma do EJN KEREMU, rodiště svatého Jana Křtitele. Hrůzy holocaustu nám připomene památník JAD VAŠEM a sousední HERZLOVA HORA zase zakladatele sionismu Theodora Herzla. Kolem budovy KNESETU (izraelského parlamentu) se přesuneme do čtvrti JEMIN MOŠE. Prohlídku Jeruzaléma zakončíme na posvátné hoře SION s Večeřadlem, hrobem krále Davida, Chrámem Zesnutí Panny Marie a hrobem Oskara Schindlera.

5. den:

V ranních hodinách vyrazíme do BETLÉMA, kde kromě hlavního cíle, BAZILIKY NAROZENÍ PÁNĚ a sousedního CHRÁMU SVATÉ KATEŘINY, načerpáme atmosféru křesťanských i muslimských památek přeslavného města Davidova. Odpoledne se ještě pokocháme krásami antického HERODIONU, sídla Heroda Velikého, a v JUDSKÉ POUŠTI se v údolí řeky Kidron stavíme v proslulém klášteře MAR SABA, kam sice ženy nesmí vstupovat, ale i ze sousední věže se naskýtá úžasný výhled.

6. den:

Podnikneme výlet k památkám východně od Jeruzaléma a v okolí Mrtvého moře. Nejprve se ráno zastavíme ve skalním KLÁŠTEŘE SVATÉHO JIŘÍ, odkud se přesuneme do KUMRÁNU, kde ve skalních jeskyních byly nalezeny proslulé svitky asketických esejců. Posléze nás čekají památky starověkého JERICHA, nejstarší osídlené lokalitě na světě: pahorek TEL JERICHO, ruiny loveckého HIŠÁMOVA PALÁCE a klášter SARANDORION na HOŘE POKUŠENÍ. Poslední zastavení bude pouštní klášter NÁBÍ MÚSÁ, dle muslimů poslední útočiště Mojžíšovo.

7. den:

Ráno volný program a loučení s Jeruzalémem. Kolem poledne přejezd na letiště do Tel Avivu a odlet domů.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.