Izrael Šavuot

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael
Název ubytování Dle programu
Typ ubytování Hotely
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 23 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Poznávací zájezd se speciálním programem za doprovodu vynikajícího Mgr. Karla Hrdličky.

Popis stravování

Polopenze

Popis ubytování

VybaveniDle programu

Popis lokality ubytování

PolohaDle programu

Program zájezdu

1. den

úterý 23. května: - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 19:00 hod. večer v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 171-178, přičemž vlastní odlet je ve 22:15 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

středa 24. května: ráno v 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, kolem 05:00 hod. příjezd do Tel Avivu, Jaffa - významný starověký přístav, procházka podél přístaviště, kam připlouvali židovští imigranti, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, pohoří Karmel - jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Akko - starobylé přístavní město ležící za hradbou věkovitých zdí - jedno z nejmalebnějších městských historických center Izraele - procházka Starým Městem a přístavem, Nazaret - ubytování, večeře, nocleh.

3. den

čtvrtek 25. května: snídaně, Golanské výšiny – překrásná přírodní rezervace Gamla (nejvyšší vodopád v Izraeli) s pozůstatky stejnojmenného starověkého města (zbytky starověké synagogy postavené ještě před rokem 70 n.l.), tajemné dolmeny, přesun dále na sever po drúzské oblasti Golanských výšin, prameny Jordánu v přírodní rezervaci Banjás, kde se též dochovaly vzácné památky z římského období, průjezd městem Kirjat Šmona a návrat kolem přírodní rezervace Chula na hotel do Nazaret - večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o dějinách Židů ve Svaté zemi, nocleh.

4. den

pátek 26. května: snídaně, Nazaret – prohlídka města, Bejt Šearim - významné centrum rabínského judaismu, slavné židovské pohřebiště (rabi Jehuda Ha-Nasi), Bejt Alfa – prohlídka zbytků synagogy z 6. st. n. l. S vzácnou mozaikovou podlahou, přírodní rezervace Gan ha-šloša – možnost odpočinku a koupání v přírodních jezírkách, návrat do Nazaretu, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o rabínském judaismu (jehož místa v tomto a příštích dnech navštívíme), nocleh.

5. den

sobota 27. května: snídaně, Safed – svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou – prohlídka města, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, prohlídka archeologického areálu starověké Tiberiady, která rovněž patří mezi 4 svatá města judaismu, návrat na hotel v Nazaretu, večeře, nocleh.

6. den

neděle 28. května: snídaně, Jardenit – biblická řeka Jordán – možnost přístupu k vodě, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, Kumrán – naleziště vzácných svitků od Mrtvého moře a místo života pozoruhodné židovské sekty tzv. Esejců, Judská poušť – krásná vyhlídka na pouštní údolí Wádí Kelt, přejezd do Betléma, večeře, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.

7. den

pondělí 29. května: snídaně, přesun do oblasti kolem Mrtvého moře, přírodní rezervace En Gedi se specifickou faunou a flórou – krásná kaskádovitá jezírka a tzv. Davidův vodopád, koupání v Mrtvém moři, Masada – pevnost posledního odporu proti Římanům v židovském povstání v letech 66-74 n.l. (fakultativně, cena cca 23 USD), návrat do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o židovském svátku Šavuot (jehož oslav se zúčastníme následující den v Jeruzalémě), nocleh.

8. den

úterý 30. května: snídaně, dopoledne prohlídka Betléma, Javne - významné místo spojené s počátky rabínského judaismu, Aškelon – možnost koupání s osobním volnem na příjemné pláži u Středozemního moře, návrat do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o židovském svátku Šavuot (jehož oslav se zúčastníme následující den v Jeruzalémě), nocleh.

9. den

středa 31. května: snídaně, celodenní výlet do Jeruzaléma, který bude spojen s oslavou židovského svátku Šavuot - dopoledne prohlídka Starého Města - Chrámová hora - biblická hora Moria - autentické místo prvního a druhého židovského chrámu, Zeď nářků, hora Sion - hrob krále Davida, možnost osobního volna, odpoledne prohlídka nové části Jeruzaléma, návrat do Betléma, speciální závěrečná večeře s ochutnávkou a posezením u vína Cremisan, nocleh.

10. den

čtvrtek 1. června: snídaně, dopoledne návštěva Herodionu, jedné z důležitých pevností krále Heroda Velikého, v níž byl rovněž nalezen Herodův hrob, poté prohlídka Šalomounových vodních rezervoárů nedaleko Betléma, speciální závěrečný oběd v malebné restauraci v centu Betléma, poté kratší osobní volno v Betlémě, kolem 14:00 odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:55 hod. s příletem ve 21:10 hod. do Prahy.Tipy na výlet v okolí

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.