Izrael Šavuot

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael
Název ubytování Dle programu
Typ ubytování Hotely
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 22 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Poznávací zájezd do Izraele se speciálním programem s Mgr. Karlem Hrdličkou

Popis stravování

Dle programu

Popis ubytování

VybaveniDle programu

Popis lokality ubytování

PolohaDle programu

Program zájezdu

1. den

úterý 23. května: - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 19:00 hod. večer v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 171-178, přičemž vlastní odlet je ve 22:15 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

středa 24. května: ráno v 03:05 hod. přílet do Tel Avivu, kolem 05:00 hod. příjezd do Tel Avivu, Jaffa - významný starověký přístav, procházka podél přístaviště, kam připlouvali židovští imigranti, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, pohoří Karmel - jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Akko - starobylé přístavní město ležící za hradbou věkovitých zdí - jedno z nejmalebnějších městských historických center Izraele - procházka Starým Městem a přístavem, Nazaret - ubytování, večeře, nocleh.

3. den

čtvrtek 25. května: snídaně, Golanské výšiny – překrásná přírodní rezervace Gamla (nejvyšší vodopád v Izraeli) s pozůstatky stejnojmenného starověkého města (zbytky starověké synagogy postavené ještě před rokem 70 n.l.), tajemné dolmeny, přesun dále na sever po drúzské oblasti Golanských výšin, prameny Jordánu v přírodní rezervaci Banjás, kde se též dochovaly vzácné památky z římského období, průjezd městem Kirjat Šmona a návrat kolem přírodní rezervace Chula na hotel do Nazaret - večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o dějinách Židů ve Svaté zemi, nocleh.

4. den

pátek 26. května: snídaně, Nazaret – prohlídka města, Bejt Šearim - významné centrum rabínského judaismu, slavné židovské pohřebiště (rabi Jehuda Ha-Nasi), Bejt Alfa – prohlídka zbytků synagogy z 6. st. n. l. S vzácnou mozaikovou podlahou, přírodní rezervace Gan ha-šloša – možnost odpočinku a koupání v přírodních jezírkách, návrat do Nazaretu, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o rabínském judaismu (jehož místa v tomto a příštích dnech navštívíme), nocleh.

5. den

sobota 27. května: snídaně, Safed – svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou – prohlídka města, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, prohlídka archeologického areálu starověké Tiberiady, která rovněž patří mezi 4 svatá města judaismu, návrat na hotel v Nazaretu, večeře, nocleh.

6. den

neděle 28. května: snídaně, Jardenit – biblická řeka Jordán – možnost přístupu k vodě, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, Kumrán – naleziště vzácných svitků od Mrtvého moře a místo života pozoruhodné židovské sekty tzv. Esejců, Judská poušť – krásná vyhlídka na pouštní údolí Wádí Kelt, přejezd do Betléma, večeře, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.

7. den

pondělí 29. května: snídaně, přesun do oblasti kolem Mrtvého moře, přírodní rezervace En Gedi se specifickou faunou a flórou – krásná kaskádovitá jezírka a tzv. Davidův vodopád, koupání v Mrtvém moři, Masada – pevnost posledního odporu proti Římanům v židovském povstání v letech 66-74 n.l. (fakultativně, cena cca 23 USD), návrat do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o židovském svátku Šavuot (jehož oslav se zúčastníme následující den v Jeruzalémě), nocleh.

8. den

úterý 30. května: snídaně, dopoledne prohlídka Betléma, Javne - významné místo spojené s počátky rabínského judaismu, Aškelon – možnost koupání s osobním volnem na příjemné pláži u Středozemního moře, návrat do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky na hotelu o židovském svátku Šavuot (jehož oslav se zúčastníme následující den v Jeruzalémě), nocleh.

9. den

středa 31. května: snídaně, celodenní výlet do Jeruzaléma, který bude spojen s oslavou židovského svátku Šavuot - dopoledne prohlídka Starého Města - Chrámová hora - biblická hora Moria - autentické místo prvního a druhého židovského chrámu, Zeď nářků, hora Sion - hrob krále Davida, možnost osobního volna, odpoledne prohlídka nové části Jeruzaléma, návrat do Betléma, speciální závěrečná večeře s ochutnávkou a posezením u vína Cremisan, nocleh.

10. den

čtvrtek 1. června: snídaně, dopoledne návštěva Herodionu, jedné z důležitých pevností krále Heroda Velikého, v níž byl rovněž nalezen Herodův hrob, poté prohlídka Šalomounových vodních rezervoárů nedaleko Betléma, speciální závěrečný oběd v malebné restauraci v centu Betléma, poté kratší osobní volno v Betlémě, kolem 14:00 odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:55 hod. s příletem ve 21:10 hod. do Prahy.Tipy na výlet v okolí

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.