Izrael

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael
Název ubytování Dle programu
Typ ubytování Hotely
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 22 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Extra rozšířený program zájezdu po Izraeli s návštěvou mnoha historických míst, která vás chytí za srdce.

Popis stravování

Polopenze

Popis ubytování

VybaveniDle programu

Popis lokality ubytování

PolohaDle programu

Program zájezdu

1. den

4.5. čtvrtek - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla bude cca v 19:00 hod.(přesný čas bude sdělen v pokynech k odletu měsíc před zájezdem) v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č.171-178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, odlet

2. den

5.5. pátek - přistání v Tel Avivu ve 3:05 hod., přejezd na městskou pláž do Tel Avivu – ranní koupání ve Středozemním moři, během dopoledne transfer do Tiberias, křižácký hrad Belvoir, tyčící se nad Galilejským jezerem, hora Blahoslavenství - hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4. století n. l., Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, Nazaret – večeře, nocleh

3. den

6.5. sobota - snídaně, posvátné židovské město Safed – jedno ze čtyř posvátných center judaismu, romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, Golanské výšiny, Banias – Caesarea Filipova místo příslibu Petrova Primátu, prameny řeky Jordán, Gamla – „Galilejská Massada“, bývalá hlavní pevnost na Golanských výšinách, ruiny významné starověké pevnosti se synagogou s pohnutou historií, návštěva jedinečného Vinařství Golan Heights Winery s ochutnávkou a možností nákupu skvělých vín (www.yarden.cz), Nazaret – večeře, nocleh, večer ještě po západu slunce plavba lodí po Galilejském jezeře

4. den

7.5. neděle - snídaně, Seforis – významné město ve starověké Galileji s římským divadlem, křesťanským kostelem a křižácké pevnosti, Nazaret -bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, Kána Galilejská – kostel prvního Ježíšova zázraku - proměnění vody ve víno, biblická řeka Jordán, Beit Shean, který mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Betlém – večeře, nocleh

5. den

8.5. pondělí - snídaně, dopoledne návštěva klášterního komplexu Mar Saba - strhující místo, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, předem nelze zaručit návštěvu kláštera zevnitř (vstup ženám zapovězený), pochod (procházka) kaňonem mezi fascinujícími skalisky nad Mrtvým mořem, toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, podzemní jeskynní systém, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém – večeře, nocleh

6. den

9.5. úterý - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, odpoledne vykoupání v Tel Avivu ve Středozemní moři, Betlém - večeře, nocleh

7. den

10.5. středa – snídaně, celý den Jeruzalém, dopoledne Olivová hora - jedinečný panoramatický výhled na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Pán zaplakal, místo odkud mimo jiné Kristus předpovídal zkázu Jeruzaléma, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přes údolí potoka Cedron Lví bránou do Starého města, Křížová cesta – via Dolorosa, kterou se Ježíš ubíral na Kalvárii, Litostrotos - podzemní kanály a vodní rezervoáry starého města, zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení a Bičování, Golgota - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista - chrám Božího hrobu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva, Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, Betlém - večeře, nocleh

8. den

11.5. čtvrtek - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, úchvatná vyhlídka do údolí, Judská poušť, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Nabi Musa – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda, hora Pokušení, kde je přímo do srázu hory zasazený řecko-ortodoxní klášter – výstup ke klášteru, snad i vstup dovnitř, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před náš letopočet (neolit), odpoledne relax a koupání na pobřeží Mrtvého moře v letovisku El Khalia (cca 3 hodiny), Betlém - večeře, nocleh

9. den

12.5. pátek – snídaně, Kumrán – místo nálezu starozákonních svitků od Mrtvého moře (1947), pevnost Masada (všichni lanovkou nahoru/dolu) Herodův palác, který sloužil králi i coby bezpečný úkryt před obávanou egyptskou Kleopatrou, rovněž místo posledního odporu ve válce židovské v 1. stol. n. l. a stala se symbolem svobody a nezávislosti židovského národa, koupání v Mrtvém moři v letovisku En Gedi, národní park En Gedi - oáza v poušti, možnost dalšího vykoupání u vodopádu, překrásné scenérie, Betlém - večeře, nocleh

10. den

13.5. sobota - snídaně, Hebron – Makpala - místo s hroby prvního židovského „vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, Izáka, Jákoba a dalších potomků, návštěva tržnice (podmínkou návštěvy je stabilní politická situace ve městě), jinak Tel Beer Ševa – vykopávky starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy na okraji Negevské pouště, posvátné židovské město Hebron – hrobka patriarchů (Abraham, Izák, Jákob), Negevská poušť - Arad – pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze Šalamounova jeruzalémského chrámu, vyhlídka Sde Boker – místo posledního odpočinku 1. izraelského předsedy vlády Davida Ben Guriona, přejezd k Mrtvému moři – koupání, Betlém – večeře, nocleh - speciální slavnostní společná večeře s ochutnávkou vína Cremisan

11. den

14.5. neděle - snídaně, odjezd do Tel Avivu - prohlídka starověkého přístavu Jaffa – která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, kostel. sv. Petra, socha velryby s Jonášem „ v břiše“, procházka po příjemné městské pláži s možným koupáním (Středozemní moře) v Tel Avivu, kolem 14:00 hod. odjezd na letiště, v 17:55 hod. odlet z Tel Avivu do ČR s příletem do Prahy ve 21:10 hodTipy na výlet v okolí

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.