Izrael

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael
Název ubytování Dle programu
Typ ubytování Hotely
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 21 490 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

V doprovodu PhDr.Evy Janáčové Ph.D.

Popis stravování

Polopenze

Popis ubytování

VybaveniDle programu

Popis lokality ubytování

PolohaDle programu

Program zájezdu

1. den

12. 2. neděle – sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 19:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodu bezpečnostních kontrol, plánovaný přílet ve 3.10 hod. místního času do Tel Avivu

2. den

13. 2. pondělí – romantická procházka noční Jaffou – arabské předměstí Tel Avivu, které bylo již ve starověku důležitým přístavem a král Šalamoun ho před 3.000 lety využíval při importu cedrového dřeva z Libanonu, ranní přejezd Negevskou pouští, kratší zastávka pod nabatejským městem Avdat – významná křižovatka karavan ve starověku, hroby izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat, Micpe Ramon – úchvatná přírodní scenérie kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal – izraelský „Grand Canyon“, odpoledne příjezd do Eilatu – nejjižnější letovisko u Rudého moře, možnost koupání na veřejné pláži – večeře, nocleh

3. den

14. 2. úterý – snídaně, Timna – národní park se Šalomounovými doly uprostřed pouště – nejstarší měděné doly na světě, odpoledne individuální volno v Eilatu, koupání nebo fakultativně návštěva místní podmořské observatoře a akvária, Eilat – večeře, nocleh

4. den

15. 2. středa – snídaně, přejezd pouští Negev a Paran z Eilatu k Mrtvému moři, kde je možnost koupání a odpočinku, wádí Ein Bokek (kratší procházka podle počasí), vyhlídka na údolí Wádi Quelt, podél něhož Ježíš naposled kráčel z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, Betlém – večeře, nocleh

5. den

16. 2. čtvrtek – snídaně, památník a muzeum Bejt Terezín v kibucu Givat Chajim Ichud připomínající památku českých obětí holokaustu, Haifa – vyhlídka na záliv s přístavem, klášter Stella Maris – místo spojené s prorokem Eliášem, kde ve středověku vznikl karmelitský řád, Kfar Masaryk – kibuc založený v roce 1938 imigranty z Československa a Litvy, Akko – procházka opevněným křižáckým městem, které ani Napoleon nedobyl, Betlém – večeře, nocleh

6. den

17. 2. pátek – snídaně, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba (nebude-li pršet), kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům stoprocentně garantovat návštěvu uvnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, pro ženy je připravena procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, možnost obědu v orientální restauraci na betlémském hlavním náměstí, odpoledne Betlém – bazilika a místo narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, bývalý klášter sv. Jeronýma, Mírové centrum s muzeem betlémů, Mléčná jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, Betlém – večeře, nocleh

7. den

18. 2. sobota – snídaně, dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Krista, Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, kratší individuální volno na nákupy, Betlém – večeře, nocleh

8. den

19. 2. neděle – snídaně, dopoledne Jeruzalém – Chrámová hora, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, vyhlídka na Olivetskou horu, Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, náměstí Churva, Cardo – hlavní obchodní ulice v době římské, hrob krále Davida, Caenaculum – místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – připomínka zesnutí Panny Marie, odjezd na letiště ve 13.45 hod., vlastní odlet z Tel Avivu v 17:50 hod. s příletem do Prahy ve 21:10 hod.Tipy na výlet v okolí

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.