Krásy Izraele a Palestiny - sváteční poznávací

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael
Ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 26 900 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Pohodový zájezd v době vánočních prázdnin. Bez nočních letů.
S poutavým výkladem české průvodkyně.

Popis stravování

Snídaně a večeře formou výběru z připravených bufetových stolů

Popis ubytování

Hotely kategorie 3*. Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizované/vytápěné.

Popis lokality ubytování

1

Program zájezdu

26. 12. 2016 - pondělí

Odlet z Prahy s izraelskou společností UP by El Al ve 12:25, přílet do Tel Avivu v 17:15.   Cesta na sever Izraele. Ubytování v hotelu Ohalo Manor 3* v krásné zahradě na břehu Galilejského jezera.

27. 12. - úterý

Po snídani návštěva Jardenitu, křestního místa na řece Jordánu. Cesta podél Galilejského jezera přes město Tiberias. Zastavení v místě "Sedmi pramenů" zvaném Tabgha, prohlídka kostela Rozmnožení chlebů a ryb s cennými byzantskými mozaikami a zajímavou historií. Výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s Ježíšovým "Kázáním na hoře". Z ochozů kostela Blahoslavenství se otevírá pohled na Galilejské jezero. Cesta do Safedu (hebrejsky Tzfat), mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých židovských kabalistů. Prohlídka dvou nejznámějších synagog a procházka starými uličkami malebné židovské čtvrti s galeriemi umělců. Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií. Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu a do Sýrie. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

28. 12. - středa

Po snídani v hotelu odjezd do Nazaretu, prohlídka baziliky Zvěstování, pozoruhodné stavby z roku 1969 postavené nad místem, kde se dle tradice uchoval domek Panny Marie. Odjezd do Akko, živého orientálního města na pobřeží Středozemního moře, centra křižáckého Jeruzalémského království. Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků. Procházka po rušných ulicích Starého města a cesta templářským tunelem. Příjezd do Haify. Výhled z hory Karmel na přístav a město, návštěva teras víry Bahá´i, nejznámější atrakce města. Večeře a nocleh v příjemném 3* hotelu White Diamond v Betlémě, který je nedaleko chrámu Zrození Páně a centra města. Večeře a nocleh.

29. 12. - čtvrtek

Snídaně v hotelu. Odjezd do Jeruzaléma. Návštěva Chrámové hory s mešitou al-Aksa a Dómem na skále. Pouze exteriéry, vstup do svatyní je povolen pouze muslimům. Z Chrámové hory vejdeme Faisalovou bránou na Křížovou cestu a podél jejích zastavení budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu. Volno v Křesťanské čtvrti na oběd a nákupy koření a suvenýrů. Přes Arménskou čtvrť vejdeme na Sion, kde si prohlédneme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Židovskou čtvrtí a po byzantské obchodní třídě známé jako "Cardo" sestoupíme ke Zdi nářků. Návrat na ubytování do Betléma. Po večeři fakultativní dvouhodinový okruh večerním Jeruzalémem podle osvětlených nejznámějších památek, navíc v době osmidenního židovského svátku Chanuka, kdy před okny domů hoří tisíce svící. Návrat do hotelu a nocleh.

30. 12. - pátek

Po snídani v hotelu prohlídka Betléma v době vánočních svátků. Bazilika Zrození Páně s Betlémskou hvězdou, jedinečná stavba vybudovaná v 6. století císařem Justiniánem, kostel svaté Kateřiny, Mléčná jeskyně. Příjezd do Jeruzaléma, zastavení na Olivové hoře, výhled na Jeruzalém. Návštěva baziliky v Getsemanské zahradě a hrobu Panny Marie v údolí Kedron. Cesta do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města světa. Okružní jízda městem, výhled na horu Pokušení a archeologické naleziště Tel as Sultan, pahorek ukrývající zbytky 23 kulturních vrstev starých civilizací. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

31. 12. - sobota

Po snídani odjezd k Mrtvému moři. Prohlídka pevnosti Masada, vybudované králem Herodem na nedobytném útesu. Výjezd kabinovou lanovkou na vrchol pevnosti, prohlídka zbytků paláců, opevnění, lázní, skladů a důmyslného rozvodu vody. Masada se stala také místem dramatického střetu židovských vzbouřenců a Římanů, kteří pevnost oblehli na jaře roku 73 n. l. Zastavení v Kumránu, kde byly objeveny rukopisy od Mrtvého moře, největší archeologický objev 20. století. Koupání v léčivých vodách Mrtvého moře je možné celoročně, zastavení na vybavené pláži. Večeře a nocleh v Betlémě. Půlnoční přípitek.

1. 1. 2017 - neděle

Po novoroční snídani odjezd do Tel Avivu, okruh po bulvárech prvního zcela židovského města, zastavení v Jaffo, které bylo po staletí bránou do Svaté země. Procházka po obnovené historidcké čtvrti uličkami znamení zvěrokruhu. Cesta na letiště, odlet v 17:55. Přílet do Prahy ve 21:10.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.