Velká cesta Izraelem a Jordánskem

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael, Jordánsko
Typ ubytování 11x hotel*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 44 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Masada
Odpočinek u Mrtvého a Rudého moře
Kaňony a skalní formace národního parku Timna
Návštěva jordánské Petry a Vádí Ram

Program zájezdu

1. den

letecký přesun do Tel-Avivu

2. den

staré město Jaffa, projížďka Tel-Avivem (historické centrum, architektura Bauhaus), Caesarea (římský akvadukt a divadlo), vyhlídka na přístav a chrám víry Bahá’i v Haifě, opevněné křižácké město Akko (Templářský tunel, karavanseráje, přístav)

3. den

středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, procházka krásnou přírodou propletenou historií a náboženstvím u pramenů řeky Jordán, výhled do Sýrie z Golanských výšin, město kabaly Safed (synagogy, tržiště)

4. den

biblická místa kolem Galilejského jezera (místo zázraku rozmnožení chleba a ryb Tabgha a Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky), Tiberias, plavba lodí po jezeře, výjezd na horu Blahoslavenství, Ježíšovo působiště Nazaret (bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa)

5. den

přejezd po mostě šejcha Husseina do Jordánska, antické město Džeraš, byzantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří v Madábě, výhledy z biblické hory Nebo na „Zemi zaslíbenou“

6. den

pohádkové skalní město Petra (vodou vymletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter)

7. den

monumentální pouštní kaňony v oblasti Vádí Ram, možnost koupání v Rudém moři na plážích u Akaby

8. den

odjezd do izraelského Eilatu, pěší výlet na vyhlídku do čtyř zemí z hory Mt. Zefahot, nebo odpočinek na pláži, kaňony a skalní formace národního parku Timna v Negevské poušti

9. den

výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu, národní park Ejn Gedi (damani, kozorožci, průzračné potoky), možnost koupání v Mrtvém moři (-427 m)

10. den

místo křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, nejstarší město světa Jericho (pohled na Horu Pokušení a na Tel Jericho), vyhlídka do údolí Vádí Kelt s klášterem Sv. Jiří, Betlém (Chrám Narození Páně, kostel sv. Kateřiny)

11. den

svaté město Jeruzalém (vyhlídka na Skalní dóm a mešitu al-Aksa z Olivetské hory, Getsemanská zahrada, křížová cesta Via Dolorosa, chrám Božího hrobu na Golgotě), židovská čtvrť (Zeď nářků, Cardo a Menora), posvátná hora Sion (hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo)

12. den

památník holokaustu Jad vašem, muzeum Izrael s modelem Jeruzaléma z období Ježíše Krista, procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Me'a Še'arim

13. den

odjezd do Tel Avivu a návrat do ČR                     

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.