Jižní kříž Peru

****
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Peru, Jižní Amerika, Peru
Ubytování Hotely Peru
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 74 790 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Program zájezdu

Popis

LIMA • CUZCO • MACHU PICCHU • SACRED VALLEY • JEZERO TITICACA • AREQUIPA. Zájezd je zajišťován Individuálně s využitím místních anglicky mluvících průvodců (popř. španělsky nebo německy). Zájezdy zajišťujeme i v libovolném jiném termínu a odlet může být i z Vídně. Cena je kalkulována na účast minimálně 4 osob. V případě účasti 2 osob se platí příplatek ve výši 6.000 Kč za osobu.

1. den:

Odlet z Prahy s jedním přestupem v Evropě do Limy. Večer přílet do Limy, transfer do hotelu, ubytování.

2. den

Lima , Cusco. Dopoledne polodenní okruh po Limě - centrální nám. založené roku 1535 Franciscem Pizarrem, radnice, katedrála, vládní palác a další skvosty koloniální architektury zejména z 18. století. Po poledni transfer na letiště a odlet do Cusca. Přivítání místním průvodcem, transfer do hotelu, nocleh v Cuscu.

3. den:

Cusco. Dopoledne polodenní okruh nejvýznamnějším archeologickým centrem Ameriky - Cuscem a jeho okolím. Kulturní a náboženské centrum incké říše Koricancha s ruinami chrámu slunce, katedrála z počátku 17. století, Incké kamenné lázně Tambomachay s vodními prameny, náboženská svatyně Kenko, pevnost Sacsayhuaman, pevnost Puca-Pucara. K večeru volno k procházkám po nejkrásnějším koloniálním městě Jižní Ameriky. Nocleh v hotelu v Cuzcu.

4. den:

Machu Picchu. Celodenní výlet na Machu Picchu - brzy ráno transfer na vlakové nádraží a odjezd turistickým vlakem na Machu Picchu přes slavná údolí Inků Urubamba Valley a Sacred Valley až k vrcholu hory Machu Picchu se známými ruinami. Po příjezdu transfer autobusem až na vrchol ruin a průvodcovaná prohlídka ruinami. Po prohlídce návrat do městečka Aguas Calientes a poté zpět vlakem do Cusca. Nocleh v Cuscu.

5. den:

Sacred Valley. Celodenní výlet s obědem do Sacred Valley. Dopoledne návštěva Pisacu, malebného města 32 km SV od Cusca proslaveného svými trhy a koloniálním chrámem. Po prohlídce Pisacu oběd. Odpoledne pokračování do vesnice Ollantaytambo se strmými inckými terasami, návštěva incké pevnosti, která je nejzachovalejší ukázkou inckého urbanismu. Procházka chrámovou oblastí s úžasnými kamennými stavbami a šesti obrovskými monolity tvořícími Chrám slunce. Po prohlídce návrat do Cusca, nocleh v Cuscu.

6. den:

Odjezd do Puna. Ráno transfer na nádraží a odjezd autobusem podél masívu And a přes řadu malebných vesniček do letoviska Puno na břehu jezera Titicaca. Cestou zastávky v Andahuaylillas - vesnice s nádherně zdobeným kostelem nazývaným Sixtínská kaple Ameriky, ve vesnici Raqchi s archeologickým komplexem inckých staveb a ve vesnici Pucara s muzeem preinckých civilizací. Během cesty je i zastávka spojená s obědem (v ceně). Po příjezdu do Puna ubytování v hotelu, nocleh v Punu.

7. den:

Jezero Titicaca. Celodenní výlet na jezero Titicaca, které tvoří hranici s Bolívií a má přes 30 ostrovů. Návštěva rákosových ostrovů Uros Islands, kde žije několik stovek obyvatel na ostrovech vytvořených ze svázané slámy kladené na sebe. Na největším z ostrovů je několik budov vytvořených také ze slámy, jako je škola, pošta a obchody se suvenýry. Odpoledne návštěva ostrova Taquile s krásnými výhledy z jeho kopců a všudypřítomnou textilní výrobou, kterou se zabývají místní obyvatelé. Procházka po ostrově, oběd v jedné z usedlostí spojený s ukázkou zdejší kultury i textilní výroby. Odpoledne návrat lodí do Puna.

8. den:

Odlet do Arequipy. Dopoledne transfer na letiště do Juliacy. Přelet přes masív And do města Arequipa nazývaného Bílé město pro svou jedinečnou výstavbu z bílého kamene. Transfer do hotelu, ubytování.

9. den:

Arequipa, odlet z Limy. Dopoledne prohlídka koloniálního města Arequipa s klášterem sv. Kateřiny, otevřeným po 400 letech uzavřeného církevního života i pro turisty. Dále centrální náměstí s katedrálou a návštěva typické čtvrti Yanahuara s krásným výhledem na město. Po poledni transfer na letiště a odlet do Limy. Přestup a večer odlet z Limy do Evropy.

10. den:

Přestup v Evropě (Amsterdam nebo Paříž) a odpoledne přílet do Prahy.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.