Portugalsko Fatima

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Španělsko, Francie, Portugalsko
Název ubytování Dle programu
Typ ubytování Hotely
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 13 500 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Národní pouť do portugalské Fatimy s CK Avetour

Popis stravování

Dle programu

Popis ubytování

VybaveniDle programu

Popis lokality ubytování

PolohaDle programu

Program zájezdu

1. den

6.9. středa - odjezd z České republiky nočním tranzitem přes Rakousko, Itálii do Francie

2. den

7.9. čtvrtek - prohlídka Nice (8 hod. bezpečnostní přestávka), mše svatá v některém z tamních kostelů, možné koupání v moři, osobní volno, noční tranzit do Lurd

3. den

8.9. pátek - ranní příjezd do světoznámého poutního místa - Lurdy, mše svatá a celodenní prohlídka - Křížová cesta, jeskyně Zjevení Panny Marie, rodný domek Bernadetty, ubytování v hotelu, Eucharistický průvod aj., večeře, večerní průvod se svíčkami

4. den

9.9. sobota - snídaně, mše svatá, v boční kapli Baziliky, nebo s dalšími skupinami u jeskyně Zjevení, koupání ve speciálních bazénech s Lurdskou vodou a pokračování v duchovním programu, poté i osobní volno k nákupu drobných suvenýrů, individuální večeře, růženec, průvod se svíčkami, poté přejezd do Portugalska

5. den

10.9. neděle – ráno - dopoledne příjezd do Fatimy, modlitba svatého růžence, slavnostní nedělní mše svatá, nesení sochy Panny Marie v průvodu před hlavní zrestaurovanou bazilikou, odpoledne prohlídka poutního areálu Cova da Iria, poté ubytování v kvalitním hotelu Virgem Maria, nedaleko Baziliky, večeře, posléze ještě večerní Ave Maria se zapálenými svícemi

6. den

11.9. pondělí – snídaně, výjezd do Batalhy – překrásný dominikánský klášter s kostelem Panny Marie Vítězné, Alcobaca – starobylé městečko ležící na soutoku řek Alcoa a Baca s kostelem Panny Marie postavený cisterciáky již v r. 1178, Nazaré přímořské letovisko u Atlantického oceánu pod skalním útesem, tehdejší vesnice dostala jméno podle sochy Panny Marie, kterou podle pověsti přivezl mnich ve 4. století z Nazaretu, z Nazaré vyplouval slavný mořeplavec Vasco da Gama ke svým objevným cestám, možnost kratšího vykoupání v Atlantiku, večeře a nocleh v hotelu Virgem Maria, klasický večerní program

7. den

12.9. úterý – snídaně, společná křížová cesta – zahájení v 9:30 hod. Modlitba u sousoší Anděla Míru v Loca do Cabeco v 11:00 hod. Program pokračuje v jednotlivých skupinách poutníků z ČR – návštěva Aljustrelu, rodných domků pasáčků. 14:15 hod. národní mše svatá na místě zjevení – Capelinha (koncelebrují biskupové a kněží z ČR). Shromáždění na místě zjevení – rozestavění praporů, národních symbolů. Mše sv. – za náš národ ke cti Panny Marie Fatimské, večeře a nocleh v hotelu Virgem Maria, Tento hlavní národní program bude rovněž přenášet v přímém přenosu TV Noe.

8. den

13.9. středa – snídaně, hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě. 11:00 hod. hlavní mezinárodní mše sv. na tribuně před bazilikou Panny Marie Růžencové, při které budou biskupové z ČR s otcem kardinálem Dominikem Dukou OP, předsedou ČBK, přijímat sochu Panny Marie Fatimské. Ta bude přímo z místa zjevení v Cova d´Iria letecky převezena do Prahy, kde v pátek 15.9. 2017 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájena její cesta v našich diecézích a na poutních místech, po večerním programu odjezd nočním tranzitem do Španělska Pro účast na této hlavní bohoslužbě dostanou všichni účastníci pokyny předem. Bohoslužbě předchází od 10:00 hod. mezinárodní modlitba sv. růžence, průvod se sochou Panny Marie Fatimské na hlavní tribunu „Recinto“ a před touto modlitbou náš národní program. Ten je pro všechny CK a skupiny z ČR společný. Mimo něj se podle pokynů jednotlivých vedoucích skupin účastníme večerní modlitby a v průvodu s rozžatými svícemi ve 21:30 hod s modlitbou také v českém jazyce i účastí na noční vigilii 12.9. 2017

9. den

14.9. čtvrtek - Montserrat – jedinečný benediktínský poutní klášter, položený vysoko mezi skalami, kde působil i zakladatel jezuitů sv. Ignác z Lyoly, mše svatá, osobní volno, přejezd nad Barcelonu, ubytování pravděpodobně mezi městy Girona a Figueres, případně na pobřeží Costa Brava, individuální večeře

10. den

15.9.pátek – snídaně, transfer přes Francií do České republiky

11. den

16.9. sobota – přibližně v poledních hodinách příjezd do České republikyTipy na výlet v okolí

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.