Východní Turecko

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Turecko
Název ubytování Východní Turecko
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 45 658 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Od hory Nermut až k biblickému Araratu

Gaziantep - hora Nermut - Sanliurfa - Göbeklitepe - Atatürkova přehrada - Halfeti - Mardin - Diayarbakir - ostrov Akdamar - Van - jezero Van - palác Ishak Pasha - Istanbul


Popis dopravy:
Praha

Popis ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy přes Istanbul do města Gaziantep, ubytování, večeře.

2. den

Gaziantep, navštívíme největší muzeum mozaik na světě Muzeum Zeugma, Bakircilar carsisi, známý měděný bazar, dřívější zastávka na hedvábné stezce Gümrük han. K večeru příjezd do oblasti Adiyamanu, nedaleko hory Nermut, večeře, nocleh.

3. den

Brzy ráno výjezd na vrchol hory Nemrut, kde vyčkáme východu slunce. Na dvoutisícové hoře nás ohromí kolosální sochy před hrobkou krále Antiocha I., které měli zajistit panovníkovi nesmrtelnost. Vrchol hory stále skrývá i neotevřenou hrobku. Návrat na hotel a přejezd do tradičního poutního a spirituálního města Sanliurfa.

4. den

Město Sanliurfa, navštívíme bazar a historické centrum města, čtvrť Gölbasi, park, kde leží rybí jezero Balikli göl s posvátnými rybami. Na západ. straně jezera se nachází mešita Rizvaniye Vakfi, komplex Medrese a mešita Halilur Rahman. Urfa, jak se městu zkráceně říká, má mnoho biblických příběhů, které jsou s tímto jménem spojené. Göbeklitepe, které je pokládáno za nejstarší posvátné místo světa. Večeře a nocleh v Urfě.

5. den

Po snídani zamíříme k ohromnému dílu, Atatürkově přehradě. Uměle vytvořená nádrž na řece Eufrat pojmenovaná na památku největšího muže Turecké republiky, jejího stvořitele, Mustafy Kamala Atatürka, otce Turků. Pokračujeme do Halfeti, historie města sahá do roku 855 př. n. l., kdy Asyrijský král Ahalmaneser II. založil toto město. Část Starého města je ponořená ve vodě z důvodu stavby přehrady a vytváří tak téměř podvodní muzeum, kde je stále co objevovat. Plavba lodí v místech starého města, z vody vykukující části domů, minaretů, stromů a jiných historických památek je ohromující. Město má také svoji ojedinělou černou růži známou jako „Plačící Arabská Dívka“. Přejezd do pohádkového Mardinu (1083 m), ležícího na úpatí hory a shlížejícího dolů na pláně Mezopotámie. Město plné starých kamenných domů s dramatickým zasazením.

6. den

Prohlídka zajímavostí Mardinu a odjezd do hrdého symbolu kurské identity Diayarbakiru. Návštěva starých městských hradeb, za kterými jsou doslova „nacpané“ historické budovy a mešity v arabském stylu, zajímavá stavba Ulu Mešita, ceněná pro svoji originální architekturu. Večeře a nocleh.

7. den

Cesta do Van, kolem stejnojmenného jezera Van. Lodí po slaném jezeře na ostrov Akdamar s jedinečným arménským kostelem sv. Kříže z 10.stol., dnes slouží jako muzeum, bohatě zdobené stěny s výjevy Starého Zákona. Večeře a ubytování ve městě Van.

8. den

Prohlídka města Van, citadela, návštěva staré pevnosti s královskými hrobkami, výhledy na jezero, Staré město, množství mešit a dvojité mauzoleum Ikiz Kümbet, reflektující seldžuckou i osmanskou architekturu. Na jednom okraji města je jezero Van, na druhé straně jde vidět nejvyšší turecká hora Ararat, na jejímž svahu se nachází pozůstatek Noemovi archy. Podél Iránských hranic se dostaneme k paláci Ishak Pasha ze 17.stol., jedné z nejdůležitějších památek oblasti. Večeře a nocleh ve Van.

9. den

Dnes přeletíme do Istanbulu, kde přenocujeme.

10. den

Největší turecké město Istanbul, bohatá historie, velké množství památek. To vše nabízí Istanbul, kterému budeme dnešní den věnovat. Návštěva paláce Topkapi, Muzea Hagia Sofia, Egyptský a Velký bazar. Večer možná fakult. večerní plavba po Bosporu s tureckými tanci a večeří.

11. den

Transfer na letiště dle letového řádu, odlet do Prahy.Tipy na výlet v okolí

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.