Města a příroda východu USA

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita USA
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 56 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Velmi populární trasa pokrývající severovýchod USA, legendární Niagaru a řadu míst, která sehrála zásadní roli v dějinách země.

Program zájezdu

1. den - ODLET Z PRAHY

Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program – případně individuální návštěva některého ze zajímavých míst centra New Yorku. Nocleh na Manhattanu.

2. den - NEW YORK

Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo (South of Houston), která je největší čtvrtí litinových fasád na světě – většina z nich pochází z let 1840–1850. Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na „dvojčata“ Světového obchodního centra (WTC) v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po jedenácti letech opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu.

3. den - NEW YORK

Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v okolí Central Parku, Páté Avenue a Times Square. Navštívíme a podle možností si prohlédneme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu.

4. den - NEW YORK – NIAGARA FALLS

Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volný program. Nocleh v blízkosti Niagara Falls.

5. den - NIAGARA FALLS – HARRISBURG

Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí Maid of the Mist do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu Buffalem, kdysi pyšného a bohatého centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase.

6. den - GETTYSBURG – WDC

Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně), kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do metropole USA Washingtonu D.C. Ubytování a částečná prohlídka města. Večer se rovněž nabízí možnost individuální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s mnoha stylovými restauracemi, bary a pivnicemi. Nocleh ve Washingtonu D.C.

7. den - WASHINGTON D.C.

Prohlídka města, během níž se podí váme k Bílému d omu – sídlu prezidenta, budově Kap itolu – v němž zase dá K ongres, monumentu prvního prezidenta USA George Washingtona či památníkům prezidentů Abrahama Lincoln a a Th omase Jeff erson a. Také navští víme Arl ingto ns ký hřbitov, kde j e společně se svým bratrem a ženou pohřben zavražděný p rezident J. F. Kenn edy a počkám e na pietní vým ěnu stráž í u hrobu nezná-mého vojína. Prohlédneme si také pů sobivé památníky vietnamské a korejské válk y a další m ísta vče tně možnosti individ uální návštěvy některé ho z muzeí na rozsáhlé třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.

8. den - ANNAPOLIS – PHILADELPHIA

Odjezd do Annapo lis – které díky archi tektonickému s tylu, historii a přímořskému rázu p atří k nejhezčím měs teč kům v USA. Sídlí zde slavná námořní akadem ie. Mezi kadety téhle elitn í školy patří američtí prez iden ti, kapitáni jaderných ponorek, astronauti či příslušníci koma nd SEALS. Přejezd velkolepého mostu Chesa peake Bay B ridge, jenž se klen e nad zátokou Chesapeake Bay, a vydá me se nap říč ste jnojmenným poloostrove m do Philadelphie. Po příjezd u voln ý program, nocleh.

9. den - PHILADELPHIA – PRAHA

Prohlídka historic kého ce ntra města s možnou návštěvou Inde pende nc e Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Američan y symbolem svobod y a nezávisl osti. Transfer do New Yorku a odlet do Prahy.

10. den - PŘÍLET DO PRAHYZvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.