Města a příroda západu USA

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita USA
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 57 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Poznejte ikony Ameriky: San Francisko, Los Angeles, Las Vegas. Přidejte Grand Canyon a další skvosty přírody amerického jihozápadu.

Program zájezdu

1. den - ODLET Z PRAHY

Odlet z Prahy do Los Angeles . Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program. Nocleh v Los Angeles.

2. den - LOS ANGELES

Celodenní prohlídka Los Angeles, o němž kdosi řekl, ž e připomíná nádor , který po hlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mek ce fil mového pr ůmyslu nás čeká návště va Chodníku slávy, premiérového kina M ann’s Chinese Theatre, Sunse t Drive, Financial Center, milionář ské čtvrtě B everly Hills, pláže Venice Beac h či předmě stí boháčů Santa Monica s kolotočem, který poslo užil coby kulisa ve filmu Podraz. Fakultativně dopo ručujeme návštěvu zábavního parku Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.

3. den - JOSHUA TREE

Prohlídka národního parku Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal, kaktusových zahrad a pitoreskních lesů juk krátkolistých ( Joshua Tree). V rezerva ci podnikneme nenáročnou procházku. Přes Moh avskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty pojedeme po legendární Ro ute 66, která jako první cesta spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams.

4. den - GRAND CANYON

Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci státu Arizona a možná i celých Spojených států amerických. Fakul tativně nejprve dopo ručujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce pětiset, šířce pětadvaceti a hloub ce jednoho a půl kilometru. Ko losální útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vyhlídek, případ ně se vydáme na pěší výlet po okraji. Průjezd zemí navažsk ých ind iánů do Page u jezera Lake Powell. Nocle h v Page.

5. den - MAGICKÝ BRYCE CANYON

Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam vybudované na řece Coloradu. Zázračná oáza vodních sportů a rodinné rekreace vznikla v roce 1963 zatopením kaňonu Glen Canyon, na jehož jižním konci vyrostla přehrada s výškou 200 metrů. Napuštění umělého jezera s délkou dvě stě kilometrů trvalo bezmála 25 let. Možnost návštěvy překrásného Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce Canyon. Tahle rezer-vace s rudými jehlany navažského vápence je považována za vrcholné dílo čaru-jící přírody Utahu. Nocleh v blízkos ti rezervace Bryce Canyon či v jeho blízkosti.

6. den - ZION – LAS VEGAS

Průzkum národn ího parku Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčk y. Mezi nimi Panenská řeka – Virgin River. Kaňon je místy tě sný a vzbuzuje pocity úzkosti a strachu. Paiutští indiáni se v těchto uzavřených soutěskách báli moci rozhněvaných boh ů a po setmění by d o nich za nic nevkročili. Podn ikneme pěší výlet k některému ze zajímavých mís t parku. Brzy odpoledne následuje přesun do L as Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživ ější ulici, tzv. S tripu, spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve zbytku dne volný program za povzbudivého cinko tu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.

7. den - ÚDOLÍ SMRTI

Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 m pod úrovní moře) a také nejteplejším bodem západní po lo koule. V roce 1913 zde byla naměře na rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve stínu, o jeden více bylo pouze v Libyi v roce 1936. Zkusíme se vžít do pocitů prvních pionýrů, kteří v tomto ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali ces tu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase.

8. den - LESNÍ KATEDRÁLY SEQUOIA

Návštěva národního parku Sequoia v pohoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sek vojí. Kdo nikdy předtím neviděl tyhle obrovité stromy na vlastní oči, zůstane při pohledu na ně stát s otevřenými ústy. Sekvoje váží obvykle 600 tun, dorůstají do stametrové výšky a běžně se dožívají věku 3200 let. Krále mezi králi spatříme na místě Giant Forest. Je jím gigantická sekvoje General Sherman Tree. Obvod stromu měří 32 metrů a jeho váhu odhadují přírodovědci na 1385 tun. Kromě člověka neexistuje nic, co by ohrožovalo existenci těchto organismů. Tlustá kůra je bezpečně chrání před požáry, hmyzem i parazitujícími houbami. Na překážku může být jen výška a váha, neboť mělký kořenový systém někdy neudrží hmotu dřevin. Nocleh ve Fresnu.

9.-10. den - SAN FRANCISCO

Přejezd do San Franciska. Když se nad střechami bílých domů válejí cáry mlhy z Pacifiku, vypadá město jako přízrak. A když se pak v třpytu zapadajícího slunce rozzáří dozlatova, lidé naprázdno polykají neschopni vstřebat gejzír nádhery. Žádný div, že v průzkumech veřejného mínění je trvale považováno za nejhezčí a nejoblíbenější město USA. Během dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť generace beatníků Haight-Ashbur ry, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní ob last Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají cab le-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce (v ceně) s výhledy na oba ma je státní mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost a káznici, v níž byl vězněn obáva ný mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku.

11. den - SAN FRANCISCO – PRAHA

Dopoledne volný program ve městě. Odpoledne následuje transfer na letiště a odlet do Prahy.

12. den - PŘÍLET DO PRAHYZvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.