Vietnam

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Vietnam
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 48 490 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Hanoj - Tam Coc - Hoi An - My Son - Saigon - delta Mekongu - Cai Rang - Hai Van... - termín 08.03.-21.03.2017! LAST MINUTE

Popis stravování

11x snídani, 6x oběd nebo večeři

Popis ubytování

Ubytování10x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x ubytování na lodi (2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením

Program zájezdu

1.den

Večer odlet z Prahy s přestupem v Istanbulu do Saigonu (čekání na přestupu cca 3 hod.; Turkish airlines).

2.den

V odpoledních hodinách přílet do kosmopolitního SAIGONU. Transfer na ubytování. Nocleh.

3.den

Návštěva pověstného podzemního labyrintu tunelů CU CHI vystavěných jako tajná bojová základna Vietkongu a skladiště v týlu nepřítele za vietnamsko-americké války. Odpoledne prohlídka nejvýznamnějších památek bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovusjednocení na Ho Či Minovo město (cihlová katedrála Notre Dame z konce 19. stol.; koloniální budova pošty; Palác sjednocení, jehož dobytím v roce 1975 byl započat pád celého Jižního Vietnamu; Muzeum válečného dědictví; hustá spleť uliček čínské čtvrti Cho Lon s historickou tržnicí Binh Tay…). Návrat na ubytování.

4.den

Výlet do DELTY MEKONGU, nejúrodnější oblasti země na největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha ramen propojených umělými kanály. Přejezd autokarem do města MY THO. Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se zastávkou na Ostrově jednorožce (projížďka na dřevěné kánoi úzkým kanálem ukrytým ve stínu kokosových palem, ochutnávka kokosového cukroví, rýžového vína i čerstvého tropického ovoce, exkurze do včelí farmy). Ubytování v Can Tho.

5.den

Návštěva plovoucího trhu CAI RANG patřící k nejsilnějším zážitkům z celého zájezdu. Náklad lodí je zde obvykle označen malým vzorkem zboží zavěšeným na bambusové tyči či stěžni a i když převládá ovoce a zelenina, tak k dostání je zde prakticky vše co běžný obyvatel delty potřebuje k životu. Exkurze do výrobny rýžových nudlí a zastávka v manufaktuře na zpracování rýže. Přesun autobusem do Saigonu a večerní přelet vnitrostátní linkou do Da Nangu. Krátký transfer na ubytování do okouzlujícího kupeckého městečka HOI AN (UNESCO), jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný obchodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké Evropy. Nocleh.

6.den

Půldenní výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami hinduistických čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesněných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN, jednoho z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou, jehož symbolem je Japonský zastřešený most z 16. stol. Procházka malebnými uličkami s více než 200 let starými domy zámožných obchodníků ukrývajícími zajímavé sbírky starožitností a rodinné památky. Nocleh.

7.den

Volné dopoledne v HOI AN. Po obědě zastávka v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními chrámy (možnost výstupu na některou z vyhlídek). Panoramatická jízda průsmykem HAI VAN vedoucí Pohořím moře a mraků porostlým neprostupnou vegetací (pěkné výhledy na záliv Da Nang a písečné pláže Lang Co). Ubytování v Hue.

8.den

Prohlídka císařského města HUE (UNESCO), sídelního města mocné dynastie rodu Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní - Thien Mu pocházející z roku 1601. Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga situované uprostřed nádherné zahrady. V odpoledních hodinách návštěva majestátní pevnosti z 19. stol., na jejíž stavbě se podílelo 30 000 dělníků po dobu dlouhých 38 let. Součástí ohromného komplexu (celkový obvod zdí činil 10 km) je Císařské město inspirované čínskými vlivy s vlastním vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a panovníkovi konkubíny. V podvečer návštěva tržnice Dong Ba "přetékající" ovocem, zeleninou, rybami, ale i záplavou dalšího zboží. Návrat na ubytování.

9.den

Po snídani přelet do HANOJE, motorkami přeplněného hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost dějin se socialistickou přítomností: pochmurně impozantní Ho či Minovo mauzoleum oslavující kult zakladatele Vietnamu; Pagoda jediného sloupu; Chrám literatury - nejuctívanější konfuciánský chrámový komplex města a historicky nejvýznamnější centrum vzdělávání… Ubytování.

10.den

Průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými rýžovými poli a pasoucími se vodními buvoly. V poledních hodinách nalodění na výletní loď. Vyhlídková plavba zátokou HA LONG (UNESCO) s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Zastávka v jeskyni HANG SUNG SOT zakončená výstupem k altánku s úžasným pohledem na početnou flotilu džunek kotvících hluboko pod Vámi. Pokračování podél autentických rybářských vesnic s možností projížďky na kajaku. Nocleh na palubě lodi.

11.den

Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou v jeskyni LUON a podél nesčetných ostrůvků s pohledy na neobyčejné přírodní scenérie "Dračí zátoky". V poledních hodinách opuštění lodi a transfer na ubytování v Ninh Binh. Cestou krátká exkurze do keramické dílny ve vesnici DONG TRIEU.

12.den

Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se sochami dávných králů zahalenými v hustém, dusivě vonném oblaku kadidlového kouře. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až k trojici populárních jeskynních chodeb TAM COC. Návštěva jeskynní pagody BICH DONG. Transfer busem zpět do Hanoje. Ubytování. Večer zhlédnutí tradičního představení vodních loutek sestávající z krátkých scének ze života obyvatel a historie země. Nocleh.

13.den

V HANOJI projížďka rikšami starou čtvrtí s hustou spletí kupeckých uliček a nakažlivou atmosférou; legendární Jezero navráceného meče s tzv. Želví věží a Chrámem Nefritové hory umístěnými na romantických ostrůvcích. Odlet z Hanoje ve večerních hodinách.

14.den

Přestup v Istanbulu (čekání na přestupu cca 3 hod.). Přílet do Prahy v ranních hodinách.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.